• nl

Gemeenschappelijke voorzieningen

Door samen te werken in het Netwerk Digitaal Erfgoed willen we een gedistribueerd landelijk netwerk van voorzieningen voor digitale duurzaamheid opzetten. Bekijk hier alle kennisproducten en voorzieningen:

Onderzoek naar een landelijk netwerk van voorzieningen

Een eerste stap in het realiseren van dit gewenste netwerk was het onderzoek Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen (PDF) dat in 2015 door onderzoeker Joost van der Nat in opdracht van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid werd uitgevoerd. In het onderzoek presenteren we een model dat erfgoedinstellingen kunnen gebruiken om te weten hoe en waar ze hun collecties duurzaam kunnen opslaan en welke voorzieningen daarvoor nodig en beschikbaar zijn. Van dit rapport is ook een samenvatting [PDF] beschikbaar.

Het onderzoek ontving in 2016 een Digital Preservation Award in de categorie ‘Research and innovation’. Dit onderzoek vormt de basis voor de activiteiten die nu in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar worden uitgevoerd.

Het NCDD-onderzoek ontvangt een Digital Preservation Award in Londen, 30 november 2016. In het midden onderzoeker Joost van der Nat.

Survey digitale archieven

In februari 2018 voerden we een survey uit onder 44 erfgoedinstellingen naar het gebruik van digitale archieven (voorziening voor langetermijnbeheer van digitale data) in Nederland. De resultaten geven een goed beeld van wie welke systemen gebruikt in Nederland. Een greep uit de resultaten:

  • 27 van de 44 respondenten beschikt over een digitaal archief.
  • De overige 17 respondenten geeft aan op korte termijn plannen te hebben voor de ontwikkeling van een digitaal archief.
  • 40% van de respondenten geeft aan zelf een digitaal archiefvoorziening ontwikkeld te hebben.
  • Instellingen hebben grote behoefte aan het delen van best practices en preservation policies, en daarnaast aan opleiding en training.

Aan de deelnemende instellingen is ook gevraagd welke typen collecties bewaard worden en om welke volumes het gaat. Daarnaast inventariseerden we de wijze van implementatie en de implementatie van de verschillende OAIS-functionaliteiten. Lees het rapport Digitale archieven in Nederland [PDF] voor alle bevindingen (7 mei 2018, Joost van der Nat en Marcel Ras).
De komende tijd werken we aan het uitbreiden van het aantal respondenten.

Voorzieningenvinder Digitale Duurzaamheid

Bekijk de bètaversie van de Voorzieningenvinder Digitale Duurzaamheid (online sinds juli 2017), waarin je kunt zien wie in Nederland welke voorzieningen aanbiedt voor de duurzame toegang tot digitale informatie. Elke voorziening wordt uitgebreid beschreven. Met de Voorzieningenvinder maken we het delen van voorzieningen tussen organisaties makkelijker. Deze tool is ontwikkeld in het Netwerk Digitaal Erfgoed onder leiding van Joost van der Nat, extern onderzoeker.

De Voorzieningenvinder staat op dit moment in de webomgeving van de NCDD, partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De NCDD is op 1 maart 2018 opgegaan in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De website wordt daarom op korte termijn verplaatst, maar we zorgen er uiteraard voor dat de links ernaartoe niet ontbreken.

Meer informatie

We werken in 2018 verder aan de Voorzieningenvinder en aan het koppelen van vraag en aanbod van voorzieningen bij instellingen in de projecten Gemeenschappelijke voorzieningen en Use cases gemeenschappelijke voorzieningen. Voor verdere vragen kun je terecht bij projectleider Joost van der Nat via jvdnat@snpbv.nl.
Translate »
Top