• nl

Certificering digitale archieven

Het belang van certificering

Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden.

Certificeren en professionaliseren

Certificering is geen kwestie van ‘alles of niets’. Daadwerkelijke en formele certificering en het behalen van keurmerken is van belang voor beheerders van e-depotvoorzieningen. Daarnaast kunnen de verschillende certificeringsinstrumenten ook gebruikt worden als checklists en handreikingen die helpen bij het evalueren van de eigen organisatie en de eigen processen. Het primaire doel is dan professionalisering, later mogelijk gevolgd door certificering.

Wegwijzer Certificering

Door samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed stimuleren we de certificering van digitale archieven en ontwikkelen we hulpmiddelen bij het certificeringstraject. Op de website Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven hebben we onder leiding van DANS alle informatie over de certificeringsstandaarden en de beschikbare hulpmiddelen op een rij gezet. Ben je geïnteresseerd in het professionaliseren van je bedrijfsvoering en het verkrijgen van een keurmerk, dan is een bezoek aan deze Wegwijzer een goede eerste stap in het traject.

Wegwijzer Certificering voor digitale archieven

www.wegwijzercertificering.nl

De Wegwijzer Certificering is een product van het project “Certificering van digitale archieven” dat door samenwerkende organisaties in het Netwerk Digitaal Erfgoed werd uitgevoerd.

Meer informatie

Op dit moment werken we in het vervolgproject Certificering en risicomanagement aan het doorontwikkelen van de Wegwijzer en andere hulpmiddelen bij certificering en risicomanagement.
Translate »
Top