• nl

De Big Picture van duurzame digitale toegankelijkheid

Steeds meer collecties komen digitaal en online beschikbaar en moeten  duurzaam toegankelijk blijven. Dit vraagt veel van de verantwoordelijke erfgoedinstellingen: kennis en beleid, maar ook geschoolde mensen, een goede infrastructuur en budgetten. Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft een model ontwikkeld om al deze aspecten inzichtelijk te maken: De Big Picture van duurzame digitale toegankelijkheid.

Het afwegingskader van het Big Picture-model.

Slimme keuzes maken

Met het Big Picture-model maken we het voor erfgoedinstellingen makkelijker om slimme en onderbouwde keuzes te maken. De whitepaper geeft een uitgebreide toelichting op de drie hoofdelementen in samenhang: kosten, beleid en oplossingen. Daarnaast bevat het een toegankelijke casus in de vorm van een spel, die helpt om het model toe te passen. Uitgangspunt van het model is om elkaar te helpen vanuit het netwerk.

Download de whitepaper De Big Picture van duurzame digitale toegankelijkheid [NL]
Download de whitepaper The Big Picture Model of digital preservation [Engels]

 

Lees ook het introducerend artikel over het model in IP | vakblad voor informatieprofessionals (mei 2020): ‘Duurzame toegankelijkheid’ door Marlene Rooseman (IP 2020-4) [PDF]

Meer informatie

De whitepaper ‘De Bic Picture van duurzame digitale toegankelijkheid’  is geschreven door Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek), Tamar Kinkel (BMC advies), Joost van der Nat (Netwerk Digitaal Erfgoed) en Herman Uffen (BMC advies), in opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Heb je vragen over de Big Picture? Neem dan contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 14 77 76 71.
Translate »
Top