• nl

Knowledge Graph

Informatie over erfgoed, bijvoorbeeld over een bepaalde kunstenaar of over een kunstvoorwerp, is vaak verspreid over het web. De ene instelling heeft informatie over een maker, de andere heeft informatie over het kunstvoorwerp zelf, een derde heeft informatie over de kunststroming waar het onder valt. Verbanden tussen deze informatiebronnen liggen er nu nog nauwelijks, wat de zoektocht voor een gebruiker complex maakt. Hierbij kunnen Knowledge Graphs helpen: de verbanden worden dan gelegd door het achterliggende netwerk van termen en de gebruiker krijgt bij het zoeken naar bijvoorbeeld de maker in een soort kenniskader ook informatie gepresenteerd over de objecten, kunststroming en andere mogelijk interessante informatie. Erfgoed is daarmee beter te vinden en de gebruiker krijgt een rijker aanbod aan informatie.

Bekijk ook de volgende publicaties over de Knowledge Graph:

In de tussentijd werken we verder aan de ontwikkeling van de Knowledge Graph.

Meer informatie

Heb je vragen over de ontwikkeling van de Knowledge Graph? Neem dan contact op met Enno Meijers, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via enno.meijers@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top