• nl
  • en

Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van digitaalerfgoedinformatie, die nu nog erg versnipperd online wordt aangeboden. Om dat te bereiken ondersteunen we erfgoedinstellingen bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De verschillende activiteiten richten zich met name op het realiseren van ‘business to business’-voorzieningen voor erfgoedinstellingen. Er wordt hierbij ook naar mogelijke samenwerking met leveranciers en private partijen gekeken.

Wilbert Helmus aan het woord tijdens de HackaLOD 2017, op 9 en 10 februari in de Posthoornkerk in Amsterdam. Fotografie: Jacqueline van der Kort

Resultaten

De volgende rapporten en visiedocumenten zijn sinds 2015 opgeleverd en beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Ze schetsen hoe dit netwerk van erfgoedinformatie er idealiter uit gaat zien. Algemene documenten over Digitaal Erfgoed Bruikbaar staan hieronder, andere publicaties staan in het linkermenu op thema.

Meer informatie

Bekijk ook de huidige activiteiten waar we in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar aan werken en de werkgroepen Register en Termennetwerk.
Heb je vragen over de opgeleverde visie en documenten? Neem dan contact op met Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 50 49 95 53.Translate »
Top