• nl
  • en

Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van digitaalerfgoedinformatie, die nu nog erg versnipperd online wordt aangeboden. Om dat te bereiken ondersteunen we erfgoedinstellingen bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De verschillende activiteiten richten zich met name op het realiseren van ‘business to business’-voorzieningen voor erfgoedinstellingen. Er wordt hierbij ook naar mogelijke samenwerking met leveranciers en private partijen gekeken.

Resultaten

De volgende rapporten en visiedocumenten zijn sinds 2015 opgeleverd en beschikbaar voor geïnteresseerden. Ze schetsen hoe dit netwerk van erfgoedinformatie er idealiter uit gaat zien. Algemene documenten over Digitaal Erfgoed Bruikbaar staan hieronder, andere publicaties staan in het linkermenu op thema.

Meer informatie

Bekijk ook de huidige activiteiten waar we in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar aan werken en de werkgroep Register.
Heb je vragen over de opgeleverde visie en documenten? Neem dan contact op met Enno Meijers, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via enno.meijers@kb.nl of 06 11 30 45 66.Translate »
Top