• nl
  • en

DERA – Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur

DERA: samen in het netwerk

De afkorting DERA staat voor Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. Een referentiearchitectuur geeft richting aan samenwerkende partijen, in dit geval om erfgoedinformatie in het Netwerk Digitaal Erfgoed beter zichtbaar te maken voor de eindgebruiker.

Door hun erfgoedvoorzieningen te ontwikkelen binnen de afspraken van de referentiearchitectuur, zorgen netwerkdeelnemers ervoor dat alles als geheel op elkaar aansluit. De referentiearchitectuur beschrijft hoe er kan worden samengewerkt over de grenzen van instellingen en sectoren heen. Het is geen blauwdruk voor hoe afzonderlijke instellingen hun ICT-architectuur moeten inrichten.

DERA is vooral een beschrijving van wat je met z’n allen in het netwerk wilt bereiken. Het gaat over de strategische en operationele doelen, over de principes, over de verschillende rollen in het netwerk en over de vereisten die gesteld worden aan deze rollen. Deze vereisten maken het de deelnemers van het netwerk mogelijk samen te werken. Het doel is om erfgoedinformatie beter toegankelijk te maken, gebruikmakend van de principes van Linked Open Data.

Werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed betekent dus ook werken volgens de DERA.

DERA 3.0

In april 2020 is de derde versie van de DERA gepubliceerd. De eerste versie van de DERA (1.0) bevatte voornamelijk doelen en principes. In DERA 2.0 zijn de doelen en principes uit de eerste versie uitgewerkt en werd beschreven wat er van alle netwerkdeelnemers wordt verwacht. In DERA 3.0 is met het deel ‘Architectuurpatronen’ een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen. In volgende versies wordt de DERA verder geconcretiseerd met afspraken over gemeenschappelijke voorzieningen, standaarden, applicaties, technieken en licenties.

De informatie uit de nieuwe DERA kun je binnenkort ook online bekijken op de DERA-wiki. Aanpassingen aan de DERA worden meteen in de wiki verwerkt. De wiki bevat hierdoor de meest recente informatie. De onderdelen van de referentiearchitectuur zijn in verschillende pagina’s ondergebracht en daardoor makkelijker te lezen, zoals de principes of bedrijfsfuncties. Daarnaast bevat de wiki informatie over actuele ontwikkelingen. Zo maakt de backlog inzichtelijk welke werkzaamheden aan de DERA gepland zijn.

Je kunt de hele DERA 3.0 downloaden en lezen: DERA 3.0 (PDF, april 2020).

Eigenaarschap en beheer

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is eigenaar van de DERA. De DERA wordt ontwikkeld door een werkgroep onder voorzitterschap van OCW, waarin vertegenwoordigers van het Netwerk Digitaal Erfgoed zitting hebben. Het beheer van de DERA ligt bij de vijf sectorale knooppunten in het Netwerk Digitaal Erfgoed: Beeld en Geluid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, KNAW Humanities Cluster, Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek.

Meer informatie

Bekijk de DERA-wiki voor actuele informatie, of download de DERA 3.0 (PDF). Er is ook een inleidende folder over de DERA (PDF), waarvan we je desgewenst een aantal gedrukte exemplaren toe kunnen sturen voor gebruik in jouw organisatie. Laat het ons weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Heb je vragen over de DERA of de toepassing ervan in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via netwerkmanager Wilbert Helmus.Translate »
Top