• nl

Adviesgroep NDE Onderzoek

Onderzoek naar het beschikbaar maken van gedigitaliseerde collecties is nu veelal versnipperd. De Adviesgroep NDE Onderzoek wil daar verandering in brengen. Het doel: krachtenbundeling en een gezamenlijke onderzoeksagenda voor de erfgoedsector.

Doel

De adviesgroep heeft vier doelen:

  • Inventariseren van lopend onderzoek met betrekking tot digitaal erfgoed en hiaten daarin, hier gezamenlijkheid in aanbrengen en eventueel komen tot een taakverdeling voor het ontwikkelen van activiteiten. Voorstellen doen om de hiaten in te vullen door nieuwe onderzoekslijnen intern te entameren maar ook om het NDE-bestuur te adviseren om met NWO en andere onderzoeksfinanciers in overleg te treden om te bezien of hiervoor thema’s gelanceerd kunnen worden.
  • Klankborden voor: 1) vragen en ideeën uit het NDE-bestuur, 2) innovatie in de drie domeinen, 3) medewerkers van erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten die ontwikkelingen in de projecten willen afstemmen en delen.
  • Signaleren van calls en bekend maken van resultaten van onderzoeksprojecten voor het hele netwerk via de NDE-communicatiekanalen.
  • Het bestuur, de domeingroepen en de netwerkmanager te adviseren over de inhoud en vorm van de vier innovatieprojecten zoals geformuleerd in projectfiche 4 van het Intensiveringsprogramma.

Samenstelling

De leden van de adviesgroep zijn:

Lees het interview waarin Martijn Kleppe de plannen voor de adviesgroep toelicht
Translate »
Top