• nl
  • en

Kennis en voorzieningen

Van 2015 tot 2017 zijn er door de samenwerkende partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed veel kennisinstrumenten en voorzieningen opgeleverd. Het doel van het netwerk is om deze zoveel mogelijk ter beschikking te stellen aan alle professionals en organisaties in het erfgoedveld. Alles wat binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt ontwikkeld, is in de basis opgezet om sectoroverstijgend gebruikt te kunnen worden en deel te zijn van een landelijk netwerk van voorzieningen van en voor erfgoedorganisaties.

In dit overzicht kun je per thema (Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar) zien welke kennis en voorzieningen er zijn ontwikkeld binnen het Netwerk en hoe je hiervan gebruik kunt maken. We nodigen je van harte uit om hier volop je voordeel mee te doen.

We maken daarnaast gebruik van andere voorzieningen in het netwerk voor het ontwikkelen en delen van kennis. Zo is het Netwerk Digitaal Erfgoed partner van Kennisnetwerk Informatie en Archief – KIA, waar er binnen thematische groepen wordt gesproken over bijvoorbeeld architectuur, webarchivering en preservation.

Samenwerking met DEN

In de uitwerking van onze activiteiten stemmen we af met onder meer DE BASIS en met de kennis rondom digitaliseringsstandaarden die in de loop der jaren door DEN, Kennisinstituut voor digitale cultuur verzameld is. Resultaten uit de activiteiten in het Netwerk Digitaal Erfgoed vloeien terug in de projectenbank, de kennisbank en DE BASIS. DEN biedt op zijn website toegang tot uiteenlopende standaarden voor digitalisering van digitaal erfgoed en informatie over de toepassing daarvan in projecten.

Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid in Den Haag, Netwerk Digitaal Erfgoed

Bijeenkomst over e-mailarchivering op de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid bij het ministerie van OCW op 30 november 2017

 
Translate »
Top