• nl
  • en
beeldband

Innovatie en duurzame toegankelijkheid: de uitdaging van het creatieve ontwerpproces in de architectuur

16 maart 2020 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Frans Neggers is digitaal archivaris bij het Het Nieuwe Instituut en projectleider en coach voor Leren Preserveren binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het is belangrijk om binnen het netwerk kennis, ervaringen en best practices te delen en samen te werken aan duurzame toegankelijkheid. In deze blog deelt Frans de uitdagingen bij het duurzaam toegankelijk maken van een digitale collectie in het architectuurdomein.

Architectuur is bij uitstek de sector waar creativiteit en het gebruik van digitale innovaties hand in hand gaan. De digitale mogelijkheden binnen het ontwerpproces zijn de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dat heeft geleid tot een digitale ontwerpcultuur die gevolgen heeft gehad voor de ontwerppraktijk, de architectuur, de manier van samenwerken en het delen van informatie. Daardoor vormt het waarderen, opnemen en duurzaam toegankelijk beheren in de Rijkscollectie Stedenbouw en Architectuur voor Het Nieuwe Instituut een enorme uitdaging. Deze rijke en omvangrijke collectie kent een lange ontstaansgeschiedenis. Het Nieuwe Instituut wil het beheer van de digitale collectie op het zelfde niveau brengen als voor de analoge collectie.  In 2020 werkt Het Nieuwe Instituut aan de inrichting van een Digitaal Archief.

Samen werken aan duurzame toegankelijkheid

In 2015 werd dit traject gestart met een onderzoek naar de bestaande en gewenste volwassenheidsniveaus. Het Nieuwe Instituut zette daarna een professionaliseringtraject in. Hierbinnen is een intensieve samenwerking met Het Netwerk Digitaal Erfgoed tot stand gekomen. Dit resulteerde in 2017 in de blended leeromgeving Leren Preserveren.

Beleid en beter leren kennen van de situatie

In 2018 kwam de Preservation Policy tot stand. Deze zorgt voor strategische en tactische inbedding van de preserveringsactiviteiten van Het Nieuwe Instituut. Ook is er onderzoek gedaan bij zes belangrijke architectenbureaus. Hierdoor is er een beeld ontstaan welke gevolgen de digitalisering van het ontwerpproces heeft gehad voor de architectuurpraktijk, het creatieve proces, de manier van samenwerken, de creatie en het beheer van digitale informatie en voor de duurzame toegankelijkheid hiervan. Het rapport beschrijft de risico’s en uitdagingen die Het Nieuwe Instituut zal beantwoorden.

Voorziening en manier van werken

Het Digitaal Archief betreft niet alleen de voorziening die zorg draagt voor beheer, preservering en toegang. Het betreft het hele proces van het leren kennen van de situatie bij de archiefgever, een veilige transfer, contractvorming, opname, inventarisatie en ontsluiting, beheer en preservering en het bieden van toegang. Aandacht voor duurzame toegankelijkheid strekt zich over de hele keten uit.

Expertise

De expertise die hierbij nodig is wordt gedeeld en ontwikkeld door internationaal samen te werken binnen het architectuurdomein en door nationale samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Technologie is voortdurend in ontwikkeling en het digitale ontwerpproces is heel innovatief. Het vakgebied van digitale preservering beweegt mee en ontwikkelt zich steeds verder. Het Nieuwe Instituut zal daarin een belangrijke rol spelen en daarbij zal de samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed versterkt worden.

Meer informatie

Meer weten over de digitale collectie van Het Nieuwe Instituut? Lees het artikel Inrichting van een Digitaal Archief.

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top