• nl
  • en
beeldband

Een feestdag voor ons digitale erfgoed op 15 hoog

7 december 2017 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

De NCDD blogt over de geslaagde eerste Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid op 30 november:

“Tijdens de eerste Internationale Dag van de Duurzaamheid op 30 november kwamen in Nederland in totaal meer dan 150 erfgoedprofessionals bijeen in verschillende bijeenkomsten om te praten over het duurzaam toegankelijk houden van ons nationale digitale erfgoed. Op de 15de verdieping van het Ministerie van OCW in Den Haag verzamelden zich zo’n 100 mensen om te luisteren naar theorie en praktijk van e-mailarchivering en de essentiële kenmerken van digitale objecten.

In de zaal is genoeg te beleven, maar het uitzicht mag er ook zijn

Gedeeld belang

Deze twee bijeenkomsten werden georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed, de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Kennisplatform Preservation (onderdeel van het Kennisnetwerk Informatie en Archief). Medewerkers van uiteenlopende archieven, bibliotheken, gemeenten, musea, provincies, ministeries, wetenschappelijke instellingen en bedrijven waren vertegenwoordigd in de zaal. Deze omvang en verscheidenheid tonen aan dat het belang van duurzame toegang in meerdere domeinen erkend wordt en dat de groep mensen die ermee bezig is steeds groter wordt. “Als we de eerste Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid vier jaar geleden georganiseerd hadden, had dat in een veel kleinere zaal gekund!” aldus Marcel Ras, programmamanager NDE/NCDD.

Zo’n honderd geïnteresseerden wonen de dag bij.

Duurzaamheid en milieu?

Na een welkomstwoord van Marcel Ras heet ook Marens Engelhard, Algemeen Rijksarchivaris en voorzitter van het dagelijks bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed, de aanwezigen welkom. Hij deelt een anekdote uit zijn tijd bij het Stadsarchief Amsterdam: “Digitale duurzaamheid heeft met de kwaliteit van de leefomgeving te maken, en is daarom belangrijk. Acht jaar geleden dacht wijlen Eberhard van der Laan nog dat het iets met milieu te maken had.”

Marens Engelhard (voorzitter Netwerk Digitaal Erfgoed) opent de bijeenkomst.

E-mailarchivering in organisaties

De ochtend stond in het teken van e-mailarchivering. De e-mail vervangt de brief als communicatiemiddel van zowel instellingen als individuen. Het bewaren van de correspondentie van beleidsmakers, ministers, schrijvers, erfgoedinstellingen, kunstenaars, architecten, onderzoekers is om vele redenen van groot belang. Voor waarheidsvinding en de transparantie van onze democratie, maar ook vanuit cultureel-historisch perspectief is het van grote waarde om e-mailwisselingen van bijvoorbeeld schrijvers of andere invloedrijke personen te kunnen bewaren en te kunnen publiceren. Maar hoe zorg je voor e-mailarchivering binnen een organisatie? Vier sprekers presenteerden dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

What’s going wrong?

Keynotespreker James Lappin van Loughborough University introduceerde het onderwerp en vertelde over beleid, juridische randvoorwaarden en het organiseren van archivering.

Een observatie van James: “If 1.000 people send an average of 30 e-mails per day each, and store 1 in two days in the archiving system, what’s going wrong? Training? Interface? Professionalism? Record system should mirror the e-mail system.”
Bekijk James’ Powerpointpresentatie.

James Lappin aan het woord.

Een miljard per jaar

Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Jesper Harmes (Ministerie van BZK) presenteerden vervolgens het onderzoeksproject E-mailarchivering bij de Rijksoverheid. “Naar schatting verstuurt de overheid ten minste 1 miljard e-mails per jaar. Een enorm archiveringsprobleem dat we niet zomaar even oplossen”, aldus de sprekers. Zie ook hun Powerpointpresentatie.

Robbert Jan Hageman en Jesper Harmes over de pilot e-mailarchivering

Iets gecompliceerder

Ook andere instellingen archiveren e-mail. Robert Gillesse van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis vertelt over de uitdagingen van het IISG: “Dit is wellicht iets gecompliceerder dan een gemiddeld overheidsarchief. Het kan bijvoorbeeld ook een scan van een geprinte e-mail zijn.” Bekijk Roberts Powerpointpresentatie.

Slimme machines

De ochtend werd afgesloten met een mogelijke oplossing voor het enorme selectievraagstuk. Welke e-mails bewaren we wel en welke niet en hoe selecteren we? Dit kan alleen door automatisering. Automatische classificatie is de oplossing. Mette van Essen van het Nationaal Archief presenteerde de pilot Autoclassificatie en Machine Learning.

“Kunnen we een spamfilter iets anders leren dan spam herkennen?” Ja, aan de hand van machine learning leren we de computer differentiëren tussen zakelijke en persoonlijke e-mail, aldus Mette. Bekijk Mettes Powerpointpresentatie.

Mette van Essen over machine learning

Essentiële kenmerken centraal

De middag stond in het teken van het digitale DNA, de kenmerken van digitale objecten die essentieel zijn om te bewaren. Wat vinden we belangrijk en wat moet er behouden worden? Welke eigenschappen zijn belangrijk om door de tijd heen mee te nemen, essentiële kenmerken (in het Engels significant properties).

In een aantal korte presentaties werden er verschillende zienswijzen op essentiële kenmerken gedeeld. Hoe gaan Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Koninklijke Bibliotheek om met de eigenschappen van de digitale objecten die zij beheren?

Wat is essentieel?

  • Annemieke de Jong van Beeld en Geluid trapt af: “We zijn in het digitale tijdperk dichter bij het waarachtige object dan ooit. We moeten dit niet problematiseren, essentiële kenmerken zijn pas echt nodig als je (onomkeerbare) migraties gaat uitvoeren.” Zie ook de Powerpointpresentatie.

Annemieke de Jong over essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid.

  • Robert Gillesse van het IISG vertelt dat voor het IISG de inhoud van het digitale object centraal staat, niet de vorm. Ook benadrukt hij dat het selecteren van essentiële eigenschappen afhangt van de context: “Jouw essentiële kenmerken zijn niet de mijne”. Bekijk Roberts Powerpointpresentatie.
    .

Robert Gillesse (IISG): “Jouw essentiële kenmerken zijn niet de mijne”

  • Remco van Veenendaal vervolgde met het perspectief vanuit het Nationaal Archief. Hij maakte de vergelijking met de inhoud van de voorraadkastjes in ieders keuken: wat is er standaard aanwezig en waarvoor moet je op pad? Bekijk Remco’s presentatie.

Remco van Veenendaal over essentiële kenmerken bij het Nationaal Archief

  • Jeffrey van der Hoeven sloot de reeks af met het perspectief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) op essentiële kenmerken. Het e-depot van de KB bevat ongeveer 1100 verschillende bestandsformaten. Jeffrey benadrukte dat het niet alleen om essentiële kenmerken gaat, maar ook om de metadata. Lees meer in Jeffreys presentatie.

Bedreigd en/of uitgestorven

Dan gaan we over naar de bekendmaking van de “Bit List”, een internationale lijst van “bedreigde digitale objecten” waartoe de Digital Preservation Coaliton (DPC) het initiatief heeft genomen. Lees meer over de Bit List en betrokkenheid vanuit Nederland.

Preservation in place

De middag werd afgesloten met een keynotepresentatie van Jon Tilbury, directeur en oprichter van Preservica. Jon ging in op hoe preserveringssystemen een technische vertaling maken van essentiële kenmerken en wat de toekomst ons kan brengen.

Jon Tilbury van Preservica besluit de dag.

“Future DP systems use community best practice rules and are fully automated black box ‘preservation in place’ systems users don’t have to know about”, aldus Jon. Bekijk ook zijn presentatie.

Iedereen bedankt!

Om vijf uur eindigde daarmee de eerste dag van de digitale duurzaamheid in Nederland, met een prachtig zicht op de ondergaande zon en met een gezellige borrel.

Naast alle wereldwijde aandacht (ook via #IDPD17 op Twitter) besteedden er in Nederland zo’n 20 instellingen aandacht aan deze eerste Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid. We danken iedereen hartelijk voor zijn inzet, op naar volgend jaar!”

Meer informatie

 

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top