• nl
beeldband

Werkconferentie OPEN – Netwerk Digitaal Erfgoed

1 oktober 2018 Gepubliceerd door
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
01-10-2018
Hele dag

Locatie
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid


Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) heeft met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) het initiatief genomen om een gezamenlijke werkconferentie te organiseren. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een groeiend samenwerkingsverband van erfgoedorganisaties, die een nationale strategie met betrekking tot digitaal erfgoed hebben ontwikkeld en hier uitvoering aan geven.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed

De vijf sectorale knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Humanities Cluster van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen) spelen hierin – samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen – een belangrijke rol. Maar vanaf de start van het netwerk in 2015 zijn ook provinciale en thematische knooppunten als netwerkpartner betrokken, evenals leveranciers van software voor het erfgoedveld. Deze knooppunten spelen een cruciale rol in het netwerk en bij het streven om het hele erfgoedveld (instellingen klein en groot, in het hele land en uit alle erfgoedsectoren) te betrekken in de ontwikkelingen.

OPEN

OPEN verenigt provinciale erfgoedhuizen & erfgoedinstellingen en treedt op als hun belangenbehartiger. In bijna iedere provincie is er een erfgoedhuis of instelling voor de ondersteuning van beheerders en gebruikers van erfgoed zoals gemeenten, vrijwilligers, monumenteneigenaren, musea, historische verenigingen en scholen. Voor de provincies zijn zij partners in de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal erfgoedbeleid. De leden van OPEN hebben vaak de opdracht om sectoroverstijgend te werken aan deskundigheidsbevordering en het zo breed mogelijk digitaal beschikbaar maken van erfgoed. De meeste ontwikkelen en onderhouden ook provinciale portals die toegang bieden tot het erfgoed en/of de verhalen van die provincie.
De leden van OPEN komen vier keer per jaar bijeen. Op directie- of managementniveau worden actualiteiten en ontwikkelingen besproken en wordt er afgestemd over landelijke initiatieven. Dit keer organiseren OPEN en het NDE samen een werkconferentie.

Doel van de werkconferentie

Op deze manier hopen we deze dag optimaal te benutten voor het uitwisselen van informatie, voor het bespreken van de gezamenlijke aanpak van specifieke projecten en activiteiten, en voor het verkennen van toekomstperspectieven. Aan het eind van de dag willen we in beeld hebben hoe de provinciale erfgoedhuizen en erfgoedinstellingen effectief digitaal knooppunt kunnen zijn binnen het netwerk. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
  • Wat is de rol van provinciale erfgoedinstellingen in een collectieve campagne om digitaal erfgoed onder de aandacht van een breed publiek te brengen?
  • Hoe kunnen producten en diensten die ten behoeve van alle netwerkpartners worden ontwikkeld door provinciale erfgoedinstellingen worden ingezet of mede-ontwikkeld?
  • Provinciale erfgoedinstellingen hebben deskundigheidsbevordering vaak als provinciale opdracht, en zijn in die zin van wezenlijk belang om de gewenste inclusiviteit van het netwerk te realiseren. Hoe kunnen zij gezamenlijk werken aan deskundigheidsbevordering met betrekking tot digitaal erfgoed?
  • Zonder innovatie geen zinvolle digitalisering. Ruimte voor experiment en doorontwikkeling is nodig om erfgoed ook blijvend digitaal op de kaart te houden. Hoe kunnen we wensen voor innovatie op verschillende plekken in het netwerk bij elkaar laten komen en tot uitvoering brengen?

Manifest

We eindigen de dag feestelijk met het symbolisch bekrachtigen van de rol van de provinciale erfgoedhuizen als netwerkpartner door de ondertekening van het nieuwe NDE-manifest.

Meer informatie

Voor de werkconferentie zijn uitgenodigd: de directies en medewerkers digitaal erfgoed van provinciale erfgoedhuizen en vergelijkbare erfgoedinstellingen; de provincieambtenaren die digitaal erfgoed in hun portefeuille hebben; team en bestuur van Netwerk Digitaal Erfgoed.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top