• nl
beeldband

WDE: workshop ‘Kennismaken met het Nederlandse kostenmodel’

13 april 2017 Gepubliceerd door
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
13-04-2017
13:30 - 16:30

Locatie
Koninklijke Bibliotheek


In deze workshop staat het Nederlandse kostenmodel voor digitale duurzaamheid centraal. Dit model helpt organisaties om de kosten die voortvloeien uit het duurzaam toegankelijk maken en houden van digitaal materiaal in kaart te brengen en te beheersen. Deelnemers aan de workshop leren meer over de totstandkoming van het kostenmodel, de werking en de resultaten ervan. Ook zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig om hun kennis te delen over het werken met het model. Deelnemers kunnen tevens hun eigen casuïstiek inbrengen en er is ruimte om samen in discussie te gaan over het model en de toepassing ervan. De workshop wordt geleid door Herman Uffen en Tamar Kinkel van adviesbureau BMC.

Over het Nederlandse kostenmodel

Het Nederlandse kostenmodel voor digitale duurzaamheid is een resultaat van het project Kosten van duurzame toegang’, dat onderdeel is van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Het project werd uitgevoerd door adviesbureau BMC met als doel om de kosten met betrekking tot digitale duurzaamheid zichtbaar te maken en te beheersen, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau. Het volume van digitale informatie neemt snel toe en daarmee ook de kosten van duurzaam beheer en behoud van digitaal erfgoed. Dit vergroot de urgentie om grip te krijgen op het prijskaartje wat daar aan hangt. Daarbij wordt in veel gevallen op projectbasis aan digitale duurzaamheid gewerkt. Ook de financieringsstromen worden vaak bepaald door deze projecten, waardoor middelen voor de structurele beheerskosten niet structureel beschikbaar zijn.

Het model geeft organisaties inzicht in de kostenstructuren, de opbouw van deze kosten en de kostenbepalende variabelen (cost drivers). Op die manier ontstaan er harde financiële cijfers over beheer, behoud en toegang van digitaal erfgoed. Door het koppelen van de kosten van digitale duurzaamheid aan de cost drivers kunnen organisaties het model gebruiken voor een statistische forecasting voor het onderbouwen van strategische keuzes.

Doelgroep

Medewerkers van collectiebeherende instellingen uit het erfgoed- en onderzoeksveld, met als taakgebied duurzame toegang of bedrijfsvoering/financiën.

Programma en locatie

13.00 uur: Inloop (koffie/thee/broodjes aanwezig)

13:30 uur:

 

  • Deel 1 – Toelichting op het Nederlandse kostenmodel: totstandkoming, werking en resultaten. Roadmap – mogelijkheden en acties voor de toekomst.
  • Deel 2 – Praktijkervaringen met het model: een instelling aan het woord.
  • Deel 3 – Inbrengen van meegebrachte casuïstiek geënt op de kosten en beheersing van kosten aangaande digitale duurzaamheid bij uw eigen organisatie, en/of discussie aan de hand van stellingen.

 

16:30 uur: Afsluiting + borrel

Aanmelden en locatie

Deelname is kosteloos na online aanmelding via het formulier onderaan deze pagina. Eventuele dieetwensen voor de lunch kunt u vermelden in het vakje ‘Overig’. Na aanmelding rekenen we op uw komst. Kunt u onverhoopt niet komen? Help ons verspilling te voorkomen en meld u tijdig af via info@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

De workshop vindt plaats bij de Koninklijke Bibliotheek in Zaal A. Bekijk de website voor een routebeschrijving. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via info@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

De Week van het Digitaal Erfgoed

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de Week van het Digitaal Erfgoed (WDE), een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed om aandacht te besteden aan het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed. Van 7 tot en met 14 april vinden er door het hele land bijeenkomsten plaats rondom diverse thema’s gerelateerd aan digitaal erfgoed. De bijeenkomsten rondom de ‘houdbaarheid’ van digitaal erfgoed worden georganiseerd in samenwerking met de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. De inschrijvingen hiervoor verlopen via de NCDD-site.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten in de Week van het Digitaal Erfgoed op de WDE-website.

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top