• nl
beeldband

Studieochtend: kosten van duurzame toegang tot digitaal erfgoed

13 september 2018 Gepubliceerd door
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
13-09-2018
11:00 - 13:00

Locatie
Koninklijke Bibliotheek


Graag nodigen wij u uit voor een studieochtend over de kosten van duurzame toegang tot digitaal erfgoed.

Inzicht in de kosten van duurzame toegang: het kostprijsmodel

Tussen 2015 en 2017 hebben we in het Netwerk Digitaal Erfgoed (werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar) het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid ontwikkeld, in samenwerking met adviesbureau BMC. Met dit model willen we een aantal dingen bereiken:

  1. Inzicht krijgen in de kosten van digitale duurzaamheid om grip en sturing te vergroten.
  2. De kosten van digitale duurzaamheid vergelijken met andere instellingen, om ervan te leren en de grip en sturing verder uit te breiden.
  3. Statistische forecasting uit kunnen voeren op basis van correlatie en regressie.
  4. Met behulp van de drie bovenstaande punten strategische keuzes maken, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau.

Bijna twintig instellingen hebben het model al ingevuld, zijn bezig of staan in de startblokken om mee te doen. We zijn nu volop bezig met de uitvoering van de tweede fase van dit project, met als doel om in 2019 voldoende gegevens te hebben verzameld (van 25 tot 30 erfgoedinstellingen uit diverse erfgoedsectoren) om analyses te kunnen maken ten aanzien van de kosten van duurzame toegang en de ontwikkeling daarvan. Hoe meer instellingen er deelnemen, hoe meer collectief inzicht en sturingsmogelijkheden we met elkaar ontwikkelen.

Programma

Deze studieochtend is bedoeld voor iedereen die het kostprijsmodel al heeft ingevuld, die geïnteresseerd is in het model of die meer wil weten over de kosten van duurzame toegang. Centraal staat het delen van kennis over de toepasbaarheid van het model, het nut ervan voor uw eigen organisatie en best practices van collega-instellingen. We plaatsen het kostprijsmodel dan ook in een bredere context.

Daarom kijken we behalve naar het kostprijsmodel ook met u naar het beleid waarin dit gekaderd moet worden en de keuzes ten aanzien van voorzieningen voor duurzame toegang.

Het programma is als volgt:

  • Inleiding door Marcel Ras, domeinmanager bij het Netwerk Digitaal Erfgoed
  • Presentatie van adviesbureau BMC over de bevindingen en resultaten tot nu toe
  • Context Duurzaamheidsbeleid door Barbara Sierman, Koninklijke Bibliotheek
  • Context Netwerk van generieke voorzieningen door Joost van der Nat (Netwerk Digitaal Erfgoed)

Daarna willen we met u ervaringen en best practices delen en de toepasbaarheid van het model in de praktijk en de eventuele obstakels bespreken. We sluiten af met een lunch.

Aanmelden

Uw inbreng in deze bijeenkomst is voor ons van groot belang en we hopen u dan ook te treffen op 13 september. Deelname is kosteloos na aanmelding (liefst uiterlijk 3 september) via Herman Uffen: herman.uffen@bmc.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het kostprijsmodel en het rapport over de ontwikkeling daarvan vindt u op de kennispagina Kosten van duurzame toegang. Heeft u nog vragen over het model zelf? Neem dan contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 14 77 76 71.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top