• nl
beeldband

Lancering DERA 2.0

12 november 2018 Gepubliceerd door
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
12-11-2018
13:30 - 17:45

Locatie
Marienhof


De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) is een volle ‘dochter’ van NORA geworden. En dat is een feestje waard. NORA is het interoperabiliteitsraamwerk voor de Nederlandse overheid en vertaalt daartoe wetgeving, beleid en standaarden naar architectuurprincipes, beschrijvingen en modellen. Het doel is het verbeteren van de samenwerking tussen (overheids)organisaties en de verbetering van dienstverlening. Volgens Kabinetsbesluit van juni 2008 geldt NORA als referentie-architectuur voor de ontwikkeling en realisatie van ICT-projecten van rijksdiensten. Een jaar later heeft het Kabinet NORA vastgesteld als norm voor de gehele overheid. Dit betekent dat alle architecturen van de individuele overheidsorganisaties en projecten zich blijvend moeten conformeren aan NORA. Daarbij is de wens dat ook private organisaties met een publiekrechtelijke taak voldoen aan NORA.

DERA

DERA is een sectoroverschrijdende refentiearchitectuur voor het cultuurdomein. DERA heeft als doel de informatievoorziening binnen dit cultuurdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Erfgoedinstellingen, softwareleveranciers, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens en het werken volgens architectuurprincipes en een goede informatie-uitwisseling daarover is hierbij essentieel. Architectuur is een levend geheel, en werken onder architectuur betekent – zeker wanneer dat in ketenverband gebeurt – continue afstemming tussen belanghebbenden. De toepassing en doorontwikkeling van DERA is een zaak van de hele erfgoedsector. Daarom hebben de 5 sectorale knooppunten (Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid, KNAW Humanities Cluster en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in NDE-verband besloten om het beheer van DERA voor hun rekening te nemen. Het ministerie van OCW blijft eigenaar.

Inhoud van de middag

Tijdens de bijeenkomst op 12 november verzorgen we een inhoudelijke workshop over de impact van DERA voor erfgoedsoftwareleveranciers. Hoe kunnen leveranciers en erfgoedinstellingen voordeel hebben van DERA? En hoe kunnen we het praktisch gebruik bevorderen?

Daarnaast zullen het Van Gogh Museum, Kröller-Müller Museum en het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een toelichting geven op hun samenwerkingsproject Van Gogh World Wide en de uitdaging om daarbij de DERA toe te passen. Ook Adamnet, een voorloper in het werken volgens architectuurprincipes, zal hun ervaringen delen.

We sluiten de middag feestelijk af met de onderschrijving van het Netwerk Digitaal Erfgoed-manifest door verschillende aanwezige partijen, uiteraard gevolgd door een borrel.

Programma

13.30 – 14.00 uur       ontvangst en netwerkmoment
14.00 – 15.00 uur       workshop voor erfgoedsoftwareleveranciers
15.00 – 15.30 uur       pauze en ontvangst bezoekers 2e deel middag
15.30 –  16.45 uur       presentaties Van Gogh World Wide en Adamnet, lancering DERA en
onderschrijving manifest
16.45- 17.45 uur         borrel

Bijwonen

Wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar Lotte van Aerle, Netwerk Digitaal Erfgoed. Heb je een collega voor wie dit ook interessant is? Dan is die uiteraard ook van harte uitgenodigd. Wil je in de mail aangeven met welke personen je komt, en of we je/jullie om 13.30 uur of om 15.00 uur kunnen verwachten?

We hopen van harte je te zien op deze middag.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top