• nl
beeldband

Informatiebijeenkomst Werken met het kostprijsmodel digitale duurzaamheid

9 oktober 2017 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
09-10-2017
14:00 - 16:00

Locatie
Nationaal Archief


Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en de NCDD nodigen collectiebeherende instellingen van harte uit bij de informatiebijeenkomst ‘Werken met het kostprijsmodel digitale duurzaamheid’ op 9 oktober bij het Nationaal Archief. Door het toepassen van het kostprijsmodel op de eigen organisatie krijgt u meer zicht op de kosten en de mogelijkheid om deze kosten beter te beheersen, te vergelijken en erop te sturen.

Het kostprijsmodel digitale duurzaamheid

Begin 2017 is het NDE-project Kosten van duurzame toegang afgerond. In dit project is een kostprijsmodel ontwikkeld dat inzicht geeft in de kostenstructuren, de opbouw van deze kosten en de kostenbepalende variabelen (cost drivers) van de duurzame toegang tot digitale materialen bij de betrokken instellingen. Het model biedt inzicht in de harde financiële cijfers van beheer, behoud en toegang van digitaal erfgoed. Door de koppeling van de kosten van digitale duurzaamheid met de cost drivers kan met het model een statistische forecasting worden uitgevoerd voor het onderbouwen van strategische keuzes. Het model is gebaseerd op internationaal gehanteerde modellen en is een uitbreiding en verdieping van het CCEx-kostprijsmodel dat het EU-project 4C eerder ontwikkelde.

Fase 1: indicatieve vergelijking

Het doel van de eerste fase van het implementeren van het model was het verkrijgen van een beter inzicht in de kosten van digitale duurzaamheid om daarmee grip en sturing te vergroten. Acht erfgoedinstellingen hebben deelgenomen aan deze fase en hebben hun financiële gegevens in het model ingevoerd. Daarmee wordt het mogelijk om de kosten van duurzame toegang onderling te vergelijken, waardoor grip en sturing verder vergroot wordt.

Er is een kostenvergelijking uitgevoerd, maar de uitkomsten van deze vergelijking zijn slechts indicatief en dus niet representatief voor de erfgoedsector als geheel omdat op dit moment nog onvoldoende instellingen het kostprijsmodel hebben ingevuld.

De ervaringen van de deelgenomen instellingen laten echter zien dat het ontwikkelde kostprijsmodel zeker potentie heeft en bruikbaar is om – naast inzicht in de ‘eigen’ kosten en kostenstructuur – de kosten van digitale duurzaamheid te vergelijken met andere instellingen en om correlaties en regressie te kunnen berekenen en daarmee het effect te kunnen duiden van verschillende kwalitatieve keuzes.

De resultaten van de eerste fase zijn op 13 april 2017 gepresenteerd in een workshop georganiseerd in het kader van de Week van het Digitaal Erfgoed. Lees ook het verslag.

Doel fase 2: toename aantal instellingen

Om de potentie van het kostprijsmodel (onderlinge vergelijking en statistische forecasting op basis van correlatie en regressie) optimaal te kunnen benutten, is het Onderzoek naar de kosten digitale duurzaamheid (PDF) een roadmap opgesteld. De eerstvolgende stappen in deze roadmap zijn gericht op het vergroten van de ‘massa’ (meer deelnemers) en de betrouwbaarheid van de gegevens. We richten ons op een totaalaantal van 25 – 30 instellingen.

Dit aantal geeft voldoende massa om berekeningen uit te voeren en om representatieve conclusies te trekken. Ook wordt het mogelijk om op basis van correlaties en regressie tussen de cost drivers en kosten van digitale duurzaamheid statistische forecasts te maken. Deze informatie geeft instellingen de noodzakelijke handvatten om strategische keuzes te maken, bijvoorbeeld make-or-buy-beslissingen en het verder professionaliseren van de organisatie. Is dit ook relevant voor uw instelling? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 9 oktober.

Neem deel aan het project

We vragen u om mee te doen aan het project en het kostprijsmodel in uw organisatie toe te passen. Dit betekent dat u een kostprijsmodel ontvangt om uw eigen kosten met betrekking tot digitale duurzaamheid beter te beheersen, te vergelijken en erop te sturen. De gegevens van uw organisatie verwerken wij geanonimiseerd in de database behorende bij het kostprijsmodel, zodat vergelijkingen mogelijk worden.

In de bijeenkomst van 9 oktober gaan we in op het kostprijsmodel voor digitale duurzaamheid (werking en potentie) en de toegevoegde waarde voor uw organisatie en de erfgoedsector in brede zin. Ook vertellen we over de ondersteuning die we daarbij aan uw organisatie kunnen bieden, de tijdsinvestering van uw zijde en hoe wij omgaan met uw gegevens.

Hoe meer organisaties er deelnemen, hoe groter de waarde van het model wordt en hoe groter het leereffect voor de sector in zijn geheel. Wij zien u dus graag op 9 oktober.

Meer informatie

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het kostenmodel maar verhinderd op 9 oktober? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Ras (programmamanager NCDD) via marcel.ras@kb.nl of 06 14 77 76 71.

 

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top