beeldband

Start voorbeeldprojecten Social Media Archivering

12 December 2019 Published by

In het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed leidt Sophie Ham (KB) een project over social media archivering. Doel van dit project is om een gecoördineerde, landelijke aanpak van het archiveren van social media op gang te brengen.

Opvolging succesvolle kick-off

De 1e stap binnen het project bestond uit het inventariseren van de vragen, definitie, behoefte en de stand van zaken rondom social media archivering. Uit de kick-off in de vorm van een studiemiddag zijn al heel wat uitkomsten en nieuwe vragen gekomen. Uit deze eerste inventarisatie bleek dat er een sterke behoefte is aan samenwerking. Ook willen instellingen graag overzichten van tools, voorbeelden en praktische handreikingen.

Lees het blog over de kick-off

4 voorbeeldprojecten bij erfgoedinstellingen

In de 2e fase van het project gaat een aantal instellingen aan de slag met 4 voorbeeldprojecten. Het deelgebied van de voorbeeldprojecten ligt vast, maar een organisatie kan zelf invulling geven aan het onderwerp en de inhoud.

Onderstaande 4 erfgoedinstellingen zijn van start gegaan met een project:

  • Het Stadsarchief Amsterdam gaat op basis van concrete social media-archieven, zoals dat van de Maagdenhuisbezetting in 2015, de juridische en ethische vraagstukken onderzoeken die bij beschikbaarstelling van dit materiaal spelen.
  • Het Regionaal Archief Nijmegen en het Haags Gemeentearchief gaan aan de slag met het archiveren van lokale hotspots die op social media leven.
  • Het IISG voert een pilot uit om tools voor social media-archivering te onderzoeken. Welke tool is bijvoorbeeld het handigst om video mee te archiveren?

Begin 2020 zullen nog 2 voorbeeldprojecten starten.

Het is de bedoeling dat ieder voorbeeldproject resulteert in best practices, zodat daarna iedereen weet welke tool goed werkt, wat aandachtspunten zijn bij de selectie, hoe om te gaan met juridische aspecten en welke mogelijke onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden op basis van social media-archieven.

Special Archievenblad over social media

In het Archievenblad van december 2019 staat social media centraal. Sophie Ham schreef een artikel voor het Archievenblad over het project Social Media Archivering en de stand van zaken.

Lees het hele artikel of volg @Sophies_posts.

Categorised in:

Comments are closed here.Translate »
Top