beeldband

Oproep: use case social media archivering

29 July 2019 Published by

Na de succesvolle aftrap van het project Social Media Archivering tijdens de Studiemiddag op 21 mei is het tijd voor de volgende stap: het uitvoeren van enkele use cases. Heel graag willen we erfgoedinstellingen in Nederland uitnodigen om zélf aan de slag te gaan met het archiveren van social media, en hun bevindingen met elkaar te delen binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed voorziet in een beperkte tegemoetkoming van de kosten.

 

Vier use cases

De bedoeling is dat verschillende erfgoedinstellingen tijdens de komende 1,5 jaar minimaal vier use cases uitvoeren die allemaal een ander focuspunt hebben:

  1. Een use case waarbij de waardering en selectie van social media voor duurzame archivering centraal staat.
  2. Een use case waarin tools om social media mee te archiveren worden uitgeprobeerd.
  3. Een use case waarin de ethische en/of juridische aspecten van social media archivering onderzocht worden.
  4. Een use case waarin samenwerking met een onderzoeker wordt gezocht, en waarin gekeken wordt naar de onderzoeksmogelijkheden van social media archieven.

Het is de bedoeling dat iedere use case resulteert in best practices, zodat daarna iedereen weet welke tool goed werkt, wat aandachtspunten zijn bij de selectie, hoe om te gaan met juridische aspecten en welke mogelijke onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden op basis van social media archieven.

Subsidie

Er is ongeveer €10.000 per use case beschikbaar vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed. We verwachten dat de instelling zelf ook minimaal datzelfde bedrag bijdraagt. Die investering mag ook in de vorm van uren, die aantoonbaar besteed worden aan het project.

Interesse?

Laat voor 15 september weten of je interesse hebt in het uitvoeren van een use case.

Het handigst is om een kort projectvoorstel in te dienen (maximaal 2 A4) waarin je uitlegt wat je wilt  onderzoeken, hoe je dat wilt doen, met welke mensen, en tot welke best practices dat gaat leiden. Graag voorzien van een korte planning (de deadline voor alle use cases is oktober 2020) en een begroting.

Heb je nog vragen? Eerst even mailen met sophie.ham@kb.nl, bellen of een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Categorised in:

Comments are closed here.Translate »
Top