beeldband

Nieuw overzicht van ‘bedreigde’ digitale content

5 September 2017 Published by

In het kader van de eerste International Digital Preservation Day op 30 november is de Digital Preservation Coalition (DPC) een lijst gestart van ‘bedreigde digitale soorten’: belangrijke digitale content die een groot risico loopt om verloren te gaan. Iedereen kan tot eind september een nominatie insturen voor deze Bit List via de website van DPC.

Bit List

Bij de nominaties kan het gaan om digitaal materiaal waarvoor nog geen duidelijke verantwoordelijke in beeld is voor de langetermijnbewaring, digitale formaten die niet langer worden ondersteund, of materiaal dat wel degelijk als belangrijk wordt gezien maar waarvan de duurzame toegang nog niet gegarandeerd is. Met behulp van de lijst hoopt DPC meer aandacht te vestigen op het belang van het duurzaam toegankelijk houden van deze waardevolle informatie.

Een internationaal panel van experts op het gebied van digitale duurzaamheid (met daarin ook Marcel Ras van de NCDD/Netwerk Digitaal Erfgoed) stelt op basis van alle nominaties een uiteindelijke lijst op die op 30 november gepubliceerd wordt, ter gelegenheid van International Digital Preservation Day (IDPD).

IDPD17

IDPD is een initiatief van de Digital Preservation Coalition, een belangrijke internationale partner van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ook in Nederland vinden er op die dag activiteiten plaats rondom digitale duurzaamheid, gecoördineerd door de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Voor een overzicht van activiteiten en het toevoegen van uw eigen activiteiten kijkt u op de website van de NCDD. Volg op Twitter de hashtag #IDPD17.

 

Categorised in:

Comments are closed here.Translate »
Top