beeldband

Nieuw kostprijsmodel geeft eerste antwoord op prangende vraag

28 April 2017 Published by

Dat digitale collecties duurzaam toegankelijk moeten zijn, staat als een paal boven water. Maar wat het een organisatie precies kost om dit te bewerkstelligen is niet duidelijk. Het nieuwe kostprijsmodel van het Netwerk Digitaal Erfgoed is een eerste stap op weg naar inzicht in de kosten, cost drivers en kansen voor meer efficiëntie.

De kosten voor duurzame toegang zijn nog weinig inzichtelijk volgens de deelnemers aan de workshop op 13 april 2017

De kosten voor duurzame toegang zijn nog weinig inzichtelijk volgens de deelnemers aan de workshop op 13 april 2017

Project Kosten van duurzame toegang

Het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid (PDF) is een resultaat van het project Kosten van duurzame toegang van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het project maakt deel uit van het werkpakket ‘Digitaal Erfgoed Houdbaar’: een serie projecten gericht op de duurzame toegang van digitale collecties, gecoördineerd door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. De motivatie voor het project is het huidige gebrek aan inzicht in de kosten, de baten en de business case voor duurzame toegang, en dit terwijl het volume van digitale informatie snel toeneemt en daarmee waarschijnlijk ook de kosten. Dit vergroot de urgentie om de kosten in kaart te brengen en te beheersen en structurele financiering (in plaats van financiering op projectbasis) mogelijk te maken. Het model is gebaseerd op het kostenmodel dat eerder door het 4C-project is ontwikkeld.
Lees meer over het model.

Kansen voor samenwerking

Het onderzoeksrapport (PDF) behorende bij het kostprijsmodel bevat veel interessante bevindingen over onder meer de grootste kostencomponenten (personele kosten) en de meest kostenintensieve fases (selectie, pre-ingest, ingest) bij het digitaal toegankelijk maken van materiaal. Deze inzichten kunnen organisaties richting geven bij het aangaan van verdere samenwerking en het delen van voorzieningen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarnaast bleek het invullen van het model voor de deelnemende organisaties (het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, EYE Filmmuseum, Stadsarchief Rotterdam, Historisch Centrum Overijssel, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), SURFsara, DANS en Het Nieuwe Instituut) een erg nuttige exercitie die meteen de gaten blootlegt en de noodzaak voor dit initiatief onderstreept.

Meer massa = beter vergelijken. Doet u mee?

Dankzij de negen instellingen die het kostenmodel nu hebben ingevuld, kunnen we eindelijk starten met het maken van vergelijkingen – iets wat hiervoor niet mogelijk was. Duidelijk is wel dat de waarde van de informatie die uit het kostprijsmodel komt, toeneemt wanneer het aantal deelnemende instellingen stijgt. Pas dan is het mogelijk om statistische vergelijkingen te maken.

Helpt u mee om in 2017 dertig organisaties deel te laten nemen aan het kostenmodel? We ondersteunen uw organisatie graag bij het werken met het model. Neem contact op met programmamanager Marcel Ras voor verdere informatie.

Meer informatie

Lees verder op de Kennis- & Adviespagina over deze en andere (inter)nationale projecten gericht op inzicht in de kosten van duurzame toegang.

Categorised in:

Comments are closed here.Translate »
Top