beeldband

Leeromgeving Duurzame Toegang in ontwikkeling

19 September 2016 Published by Leave your thoughts

Digitale duurzaamheid en de praktijk: het blijkt soms een lastige combinatie. Om medewerkers van erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties ontwikkelen de partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD nu een digitale leeromgeving. Uw hulp is daarbij welkom.

Leeromgeving ondersteunt in de praktijk

Actie is vereist om ervoor te zorgen dat born digital of gedigitaliseerde informatie bij musea, archieven, bibliotheken en onderzoeksinstellingen ook in de toekomst bruikbaar en toegankelijk blijft. Op de werkvloer blijkt er vaak behoefte te zijn aan aanvullende kennis en ervaring om hierin de juiste keuzes te maken. De leeromgeving speelt in op deze vraag door zowel theorie als praktijkvoorbeelden te bieden over duurzame toegang tot digitale informatie. De lesstof is domeinoverstijgend en richt zich op alle domeinen van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed: archieven, wetenschap, bibliotheken, AV/media en cultuur.

Uw input voor de leeromgeving

De digitale leeromgeving is nu in ontwikkeling en komt naar verwachting in het voorjaar beschikbaar. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de doelgroep, werkt het projectteam nauw samen met instellingen. Heeft u ideeën of wensen voor de leeromgeving? Neem dan contact op met projectleider Frans Neggers (Het Nieuwe Instituut) via f.neggers@hetnieuweinstituut.nl. We gaan graag met u in gesprek.

Context van het project

De ontwikkeling van de leeromgeving is onderdeel van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar: een serie van projecten en case studies rondom de duurzaamheid van digitaal erfgoed, die door de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid wordt uitgevoerd. Het project wordt geleid door Het Nieuwe Instituut, dat daarbij boogt op de ervaring met het opzetten van een interne leeromgeving. Aan het projectteam nemen ook medewerkers van diverse andere organisaties deel, zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, EYE, Atria, Beeld en Geluid en de NCDD.

 

Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Translate »
Top