beeldband

Cursus Leren Preserveren in pilotfase

27 March 2017 Published by Leave your thoughts

De cursus Leren Preserveren die in het kader van de nationale strategie voor digitaal erfgoed wordt ontwikkeld, is nu in de pilotfase. De cursus is bedoeld voor medewerkers van collectiebeherende instellingen, die er de basisvaardigheden opdoen voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. Het in de praktijk brengen van de theorie staat daarbij centraal.

Start cursus

In april en mei wordt de cursus getest door een eerste groep cursisten. De resultaten van deze pilot helpen om de cursus nog beter te maken. In het najaar van 2017 gaat de eerste reguliere groep van start van start. Heeft u interesse om deel uit te maken van deze groep? Stuur dan een mail naar info@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl en we houden u op de hoogte.

Online leeromgeving Leren Preserveren

Een tipje van de sluier van de leeromgeving-in-ontwikkeling

Cursusvarianten

De cursist kan kiezen tussen de gratis en vrij toegankelijke online zelfstudievariant en de betaalde volledige cursusvariant. Bij de volledige cursus wordt het online cursusmateriaal verrijkt met:

  • het maken van opdrachten
  • het bijwonen van lesdagen met onder meer presentaties van experts
  • begeleiding en feedback op de opdrachten door coaches
  • samenwerken en kennismaken met vakgenoten tijdens de lesdagen.

Netwerk Digitaal Erfgoed

De cursus Leren Preserveren is het product van een project van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dat wordt geleid door het Nieuwe Instituut. Het project valt onder het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar, dat gecoördineerd wordt door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD).

Meer informatie

Ontwikkelingen over de cursus delen we via de website van de NCDD en de nieuwsbrief Digitale Duurzaamheid. Vragen over de cursus kunt u ons stellen via info@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Translate »
Top