beeldband

Collectieve marketing: Geheugen van Nederland

1 July 2019 Published by

Een stamboom maken van je familie of online ontdekken wie de bewoners van een huis in een historische binnenstad waren: uit onderzoek blijkt dat de belangstelling voor digitaal erfgoed groot is. En dat er goede kansen zijn om mensen meer gebruik te laten maken van de digitale collecties van musea, archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen.

Het nieuwe Geheugen van Nederland

In april 2020 starten we de gezamenlijke marketing van digitaal erfgoed onder de bekende naam Geheugen van Nederland. Met de online campagne zorgen we ervoor dat digitaal erfgoed meer (actief) gebruikt wordt. Deze campagne loopt het hele jaar door met piekmomenten die aansluiten bij bestaande evenementen en actuele gebeurtenissen. Deze piekmomenten en thema’s kunnen deelnemende instellingen aangrijpen om hun context extra onder de aandacht te brengen van publiek en pers.

Meer informatie

In het komende half jaar bereiden wij de campagne voor. Daarbij is de inbreng van instellingen in het land essentieel, van museum tot archief, van erfgoedhuis tot historische vereniging. Wil je meer weten over het project of meedoen? Onder de activiteiten van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar vind je meer informatie.

Categorised in:

Comments are closed here.Translate »
Top