beeldband

Boeiende Zeeuwse rapporten over duurzame toegang

6 July 2017 Published by Leave your thoughts

Er zijn onlangs twee interessante Zeeuwse rapporten verschenen over duurzame toegang tot digitale informatie: een rapport over een pilot webarchivering en een Zeeland-breed onderzoek naar de informatiehuishouding van overheden.

Pilot webarchivering

De website www.middelburg.nl speelt een belangrijke rol in het contact met burgers en bedrijven en fungeert in toenemende mate als digitaal stadskantoor. Het is dan van belang ook de gemeentelijke website te archiveren en in het e-Depot te bewaren en te beheren, net zoals we ook onze analoge en digitale archieven beheren, aldus Arjan Beekman, wethouder van onder meer communicatie en dienstverlening, ICT en archief. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, beaamt dat. Websites vallen onder de Archiefwet en dienen te worden bewaard. Deze pilot is belangrijk om ervaring op te doen met het archiveren van websites. De website van de gemeente Middelburg kan worden beheerd in het Zeeuws e-Depot.

Lees het hele artikel met vermelding van het eindrapport op de website van het Zeeuws Archief.

Zeeland-breed onderzoek naar de informatiehuishouding van overheden

Aanleiding tot dit Zeelandbrede onderzoek was dat de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten in september 2016 aan de Zeeuwse overheden heeft geadviseerd aansluiting te zoeken bij het Zeeuws e-Depot van het Zeeuws Archief. De overheden hebben allemaal de intentie uitgesproken om dat te doen maar men wil voorafgaand nog wel meer informatie over het proces en de kosten.

Met dit onderzoek wordt het aansluittraject verder vorm gegeven. De gedachte is nu om de opname van informatie in het e-Depot zoveel mogelijk te laten verlopen via het DMS of zaaksysteem. Zo kan het aantal aansluitingen per overheid waarschijnlijk beperkt blijven (niet alles kan via een DMS lopen). Dit scheelt geld en tijd. Het Zeeuws Archief gaat dit en mogelijke andere sporen verder uitwerken, zoals geclusterd per applicatie aansluiten en dergelijke, dit alles in samenwerking met het hele Zeeuwse netwerk (werkgroep, middenkader, stuurgroep, Kring van secretarissen en VZGcie portefeuillehouders informatiebeheer). De belangrijkste bevindingen zijn van dit onderzoek onder Zeeuwse overheden zijn:

  • Zeeuwse overheden gebruiken tenminste 326 verschillende informatiesystemen voor informatie die onder de werking van de Archiefwet valt. Daarnaast staat er nog veel informatie op de netwerkschijven.
  • Van die verschillende systemen worden er slechts 62 door meer dan één organisatie gebruikt.
  • Er zijn 157 verschillende leveranciers geteld.
  • Er is vooralsnog sprake van een zeer beperkte toepassing van het TMLO.
  • Er werken zeker 33 technisch specialisten bij de verschillende overheden

 

 

Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Translate »
Top