beeldband

Artikelen over webarchivering in Od-magazine

17 August 2017 Published by Leave your thoughts

Het magazine Overheidsdocumentatie (Od) komt met een reeks van 5 artikelen over verschillende facetten van webarchivering in Nederland. Het inleidende artikel Webarchivering in Nederland [PDF] door Marcel Ras (NCDD/NDE) en het eerste artikel De oogst van de digitale Hollandse akker [PDF] door Kees Teszelszky (Koninklijke Bibliotheek) zijn verschenen in het juli/augustusnummer van Od en nu te lezen.

Webarchivering

Binnen de landelijke samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD is veel aandacht voor het bevorderen van de kennis over en samenwerking in webarchivering. Eind 2016 is de landelijke expertgroep Webarchivering opgericht. In het project Coördinatie webarchivering wordt daarnaast onder andere gewerkt aan een Nationale Catalogus van webarchivering in Nederland, die inzichtelijk maakt wie welk gedeelte van het web archiveert voor welke doeleinden.

Meer informatie

Overheidsdocumentatie is een maandblad van de Vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD).

Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Translate »
Top