• nl
  • en
beeldband

“Als wij geen actie ondernemen, komen volgende generaties in de problemen” – de werkagenda van de Culturele Coalitie (CCDD)

5 juni 2012 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Een geanimeerde bijeenkomst omlijstte de lancering door de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) van haar werkprogramma Voor de eeuwigheid?  (zie nieuwsbericht). De titel van het magazine mag dan een vraagteken hebben bevat, de bijeenkomst zelf was eerder een uitroepteken. – door Inge Angevaare.

Klokslag 10 uur zat het voormalige atelier van de schilder Mesdag helemaal vol. Alleen de VIPs zaten nog in de file.

Ambitieus en enthousiast toonde de coalitie zich, en ook nog steeds een beetje beledigd door de kritiek van de Raad van Cultuur in 2010 dat de museale sector ontbrak (in de Nationale Verkenning van de Nationale Coalitie; de Raad zei dit in Netwerken van betekenis).

Marco de Niet van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) vond de kritiek ook niet helemaal terecht. “Er gebeurde al wel degelijk veel in de sector.”

“De sector heeft de handschoen zelf opgepakt,” sprak CCDD-voorzitter Sandra den Hamer even later. Door op initiatief van Virtueel Platform en DEN een coalitie te vormen (in september 2010) en door nu een enthousiaste werkagenda te presenteren en te overhandigen aan OCW-directeur Marjan Hammersma.

Den Hamer (rechts) tegen OCW-directeur Hammersma: "We willen pas geld als we onze informatieplannen en de duurzaamheid op orde hebben."

De CCDD voelt zich nauw verbonden met de landelijke (sectoroverschrijdende) coalitie NCDD en de twee andere sectorcoalities, de Archieven Coalitie en de Wetenschappelijke Coalitie in oprichting. Zij ziet samenwerking dan ook als de sleutel – soms binnen de sector en soms met andere sectoren.

Netwerken in landelijk verband: Laurents Sesink (rechts) vertelde namens het wetenschappelijke data-archief DANS hoe het data deponeren en ter beschikking stellen toegaat in de wetenschap. In het midden Wilbert Helmus van SIMIN, links Inge Giesbers van het Rijksmuseum.

Wie de werkagenda leest, komt nog veel abstracte termen tegen: bewustzijn bevorderen, lobbyen bij de overheid, informatieplannen “inbedden”, in NCDD-verband een infrastructuur bouwen. Het is duidelijk dat die begrippen nog handen en voeten moeten krijgen. De werkagenda van de CCDD is op één punt heel concreet: zelfstandig een digitale bewaarplaats bouwen en onderhouden is voor de meeste cultureel erfgoedinstellingen geen optie, want het is te duur en vraagt te veel expertise. Misschien moet er wel een data-archief komen voor de culturele sector, zoals ook de wetenschap een data-archief heeft: DANS, Data Archiving and Networked Services. Laurents Sesink van DANS vertelde dat het voor gebruikers vooral gemakkelijk moet zijn om data te deponeren. Daarom heet het systeem van DANS ook Easy.

Sesink gaf aan dat het belangrijk is om in NCDD-verband goede werkafspraken te maken. “Iedere instelling heeft zijn eigen expertise. Niemand kan de preservering van alle dataformaten aan. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid weet veel meer van audiovisueel materiaal dan DANS. Dat moeten we ook niet willen kopiëren. We moeten ervoor zorgen dat er onder water [achter de schermen] afspraken worden gemaakt over wie welke soorten bestanden beheert. Dat geeft focus.”

Zelf vraag ik me wel eens af of dat haalbaar is. Iedereen krijgt te maken met allerhande soorten complexe, samengestelde digitale objecten. Kun je die uitsplitsen? Moet je dan niet te veel dwarsverbanden leggen? En hoe staat het met migraties, wie gaat dat doen, en wie is eigenaar, wie garandeert de authenticiteit? Laurents gaf toe dat nog lang niet alles helder is, maar hij denkt wel dat dit de taakverdeling is waar we op uit zullen komen.

Bijeenkomst over digitaal erfgoed in een zeer analoge omgeving: de Mestdagcollectie in Den Haag.

Gaby Wyers van het NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst) liet op overtuigende wijze zien hoezeer de museale aanpak van digitale objecten verschilt van de meer massale aanpak van, bijvoorbeeld, een Instituut voor Beeld en Geluid (archief van de publieke omroepen). Bij NIBG gaat het echt om de inhoud van de digitale objecten, los van de dragers en de bestandsformaten; bij musea gaat het meestal ook over de vorm, de drager, de presentatie, de performance. Ik zal later nog apart bloggen (in het Engels) over het NIMk en de projecten waaraan het deelneemt om dieper in te gaan op dit verschil.

Gaby Wyers: "Het veld is ontzettend in beweging. Keuzes zijn moeilijk. Daarom moeten we samenwerken om draagvlak voor die keuzes te zoeken."

Een opmerking van Gaby wil ik jullie hier niet onthouden: “Zowel in innovatie als in duurzaamheid moet je klein beginnen; er is tijd en geld en ruimte nodig om te groeien. Dat zijn geen vluchtige verbanden, maar langetermijnrelaties.”

Judith van Gent (links) met Marco de Niet van DEN in het fraaie decor van de Mesdagcollectie

De laatste presentatie kwam van Judith van Gent, van het Amsterdam Museum. Zij sprak over open data en linked open data (LOD) (zie algemene blogpost over dit onderwerp). Het Amsterdam Museum is het eerste Nederlandse museum dat meedoet aan LOD (NIBG deed al eerder mee). Marco de Niet van DEN complimenteerde Judith van Gent met de voortrekkersrol die het museum speelt op dit terrein: “Inspirerend om te zien,” hoe het museum zijn data verknoopt met de rest van de wereld. Van Gent gaf toe dat er ook nog wel wat haken en ogen aan zitten – zo blijkt het museum in de LOD cloud nog maar beperkt aan andere bronnen gekoppeld te zijn.

De magazines vonden gretig aftrek

Wie meer wil weten over de Culturele Coalitie, of een gedrukt exemplaar van de werkagenda wil bestellen, kan contact opnemen met de secretaris van de CCDD, Jeanine Tieleman van DEN (jeanine.tieleman@den.nl).

 

Gecategoriseerd in :Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top