• nl

Praktische hulpmiddelen

Webarchivering en social media-archivering zijn relatief nieuwe disciplines. Het Netwerk Digitaal Erfgoed biedt handreikingen hoe erfgoedinstellingen hier in het algemeen mee om kunnen gaan. Deze handreikingen zijn natuurlijk ook van toepassing bij het aanleggen van een #coronacollectie.

Welke stappen kun je zetten?

1. Selecteer op lokaal niveau bronnen die te maken hebben met het coronavirus. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruikmaken van de door de archiefsector ontwikkelde “hotspotlijsten”. Hiermee kunnen gebeurtenissen en kwesties geselecteerd worden die grote invloed hebben op de samenleving. Meer weten over wat een hotspot is, hoe je een hotspotlijst maakt en hoe je deze methode toepast? Lees het op de website van het Nationaal Archief. Je kunt ook gebruikmaken van de “Handreiking periodieke hotspot-monitor” die is ontwikkeld voor lokale overheden. Nog meer informatie over het gebruik van deze methodiek is te vinden op het Kennisplatform Particuliere Archieven.

2. Geef suggesties voor te archiveren Nederlandse websites door op het Nationale Register Webarchieven. Heb je als erfgoedinstelling geen eigen webarchief, maar wél inhoudelijke kennis over welke websites binnen jouw domein of regio van cultuurhistorisch van belang zijn? Dan kun je je suggesties achterlaten bij dit nationale register. De bestaande webarchiveringsprogramma’s pakken deze vervolgens op. Laat dus hier suggesties achter voor belangrijke website(s) over het coronavirus. Het Netwerk Digitaal Erfgoed zorgt ervoor dat deze bij de partners in het netwerk terechtkomt.

Internationaal kun je gebruikmaken van het suggestieformulier van het IIPC (de International Internet Preservation Consortium). Ook daar kun je belangrijke websites over het coronavirus toevoegen aan een wereldwijde collectie die nu opgebouwd wordt. Deze collectie bevat inmiddels meer dan 2.053 sites in 26 talen en is hier online toegankelijk. Dit initiatief zorgt ervoor dat belangrijke webcontent in de collectie van het Internet Archive komt.

De Koninklijke Bibliotheek archiveert hiervan een selectie. Deze websites zullen onderdeel gaan uitmaken van een wereldwijd corona webarchief dat wordt beheerd door het Internet Archive. Voorbeelden vind je op de pagina met initiatieven.

3. Zoek de samenwerking op met collega-instellingen. Verzamel samen zo goed mogelijk de belangrijkste bronnen. En zorg ervoor dat niet iedereen hetzelfde aan het verzamelen is. Maak zo goed mogelijk gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.

4. Neem contact op met het Netwerk Digitaal Erfgoed wanneer je belangrijk digitaal bronmateriaal hebt, maar niet weet hoe je dit moet bewaren of archiveren. Daar waar mogelijk brengen we je in contact met specialisten uit het netwerk.

Veel erfgoedinstellingen zijn al gestart met het veiligstellen van digitale bronnen. Dus… doe mee en zorg dat we met zoveel mogelijk organisaties de bronnen rondom het coronavirus duurzaam bewaren voor nu, en voor de toekomst.

Hulpmiddelen webarchivering

De techniek van webarchivering is iets wat nog niet door iedere instelling voor wie het relevant kan zijn, ook wordt toegepast. Een paar hulpmiddelen:

  • Twee filmpjes die we vorig jaar over webarchivering maakten ter introductie.
  • FAQ van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) over social media archiveringstools. Wil je hier nog dieper op ingaan, lees dan het rapport met de voorlopige conclusies over het nog lopende (NDE & IISG) onderzoek over dit onderwerp.
  • De handleiding website archivering in CEST, de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox in Vlaanderen.
  • De handleiding “hoe archiveer je websites” in TRACKS, een tweede maar tevens zeer nuttige online toolbox binnen het Vlaamse project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’.

In de handleidingen staat nuttige informatie over tools, metadatering en juridische implicaties met betrekking tot het archiveren van websites en andere online bronnen. Samenwerking wordt ook in België georganiseerd rond het documenteren van de huidige coronatijd, lees meer hierover op de website van Meemoo.

Tips en tools social media-archivering

In het kader van het ‘Coronavirus in Nederland’ initiatief en het NDE-project Social Media Archiving wordt er vanaf donderdag 9 april van 11:00 tot 12:00 een wekelijks vragenuur georganiseerd rondom social media-archivering. Zefi Kavvadia en Robert Gillesse van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis beantwoorden vragen rondom dit onderwerp zo goed mogelijk. Experts sluiten regelmatig aan en geven presentaties over gerelateerde onderwerpen.

Ingang tot het vragenuur is via deze link: https://meet.jit.si/NDEvragenuur. Dit vragenuur vindt wekelijks plaats in de maanden april en mei, op donderdagochtend van 11:00 tot 12:00.

FAQs en verslagen social media vragenuur

Het IISG heeft een handige FAQ over social media-archiving tools gemaakt. Van een aantal vragenuren kun je het verslag nalezen:

Gespreksverslag Vragenuur 23 april 2020 – juridische en ethische aspecten
Gespreksverslag Vragenuur 30 april 2020 – tools
Gespreksverslag Vragenuur 7 mei 2020 – juridische aspecten
Gespreksverslag Vragenuur 14 mei 2020 – AVG/privacywetgeving

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Netwerk Digitaal Erfgoed doen momenteel onderzoek naar tools voor social media-archivering. De voorlopige conclusies staan in een tussentijds rapport.

 
Translate »
Top