• nl

Periode 2014 – 2017

Fase 1 Netwerk Digitaal Erfgoed

In 2014 stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen samen met tientallen professionals uit de verschillende sectoren en de zogeheten knooppunten (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed op. Deze werd in april 2015 gepresenteerd tijdens de eerste Week van het Digitaal Erfgoed. De strategie werd in de praktijk gebracht in drie werkprogramma’s met als thema’s Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar, waaraan tientallen instellingen en samenwerkingsverbanden meewerkten. Deze werkprogramma’s gingen vanaf april 2015 van start en liepen tot eind 2017.

Alle resultaten uit de werkprogramma’s van deze eerste fase vindt u onder Kennis en voorzieningen. De werkprogramma’s zijn te downloaden:

  1. Werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar 2015-2017 [PDF]
  2. Werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar 2015-2017 [PDF]
  3. Werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar 2015-2017 [PDF]

In 2018 gaat de samenwerking in volle vaart verder. Onder Activiteiten ziet u waar er op dit moment door welke partners aan gewerkt wordt.

Dagvoorzitter Jantje Steenhuizen (Stadsarchief Rotterdam) en Nick Chapel (Erfgoedinspectie) tijdens het symposium ‘Een web van webarchieven’ bij Beeld en Geluid op 17 november 2016

 

 
Translate »
Top