• nl

Project Vraagarticulatie

In dit project doen we (vervolg)onderzoek naar het gebruik en niet-gebruik van digitaal erfgoed. Hiermee krijgen erfgoedinstellingen meer inzicht in de impact van hun digitale dienstverlening. Dit moet bijdragen aan het verbeteren van de dialoog tussen aanbieders en gebruikers van digitaal erfgoed zodat aanbieders van digitaal erfgoed kunnen hun producten en diensten beter afstemmen op de vraag. In de Nationale Strategie staat de gebruiker en diens behoefte centraal, dus het is belangrijk de behoefte van gebruikers te kennen.

Achtergrond

Dit onderzoek is een herhaling van de Nulmeting Bereik Digitaal Erfgoed die eerder door onderzoeksbureau GfK werd uitgevoerd in opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed. De resultaten, die tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed in april 2017 werden gepresenteerd, wezen uit dat 86% van de Nederlandse bevolking websites van erfgoedinstellingen, gemeenschappelijke erfgoedportals en bekende verhalenkanalen op het terrein van digitaal erfgoed bezoekt. Om in kaart te brengen in welke mate de samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed bijdraagt aan het vergroten van het publieksbereik, voeren we dit onderzoek elke twee jaar opnieuw uit.

Beoogde resultaten

Het project levert twee resultaten op:

  1. Kennisproduct: Onderzoek en rapportage
  2. Kennisproduct: Bijeenkomst waarin resultaten sectoroverstijgend gedeeld worden

Projectleiding

Externe onderzoeker

Projectdeelnemers

  • Beeld en Geluid
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Nationaal Archief
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie

Wil je aansluiten bij het project of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Chris Groeneveld, domeinmanager Digitaal Erfgoed Zichtbaar, via chris.groeneveld@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 51 44 80 00.
Translate »
Top