• nl

Project Kwalitatief gebruikersonderzoek

In dit project gaan we op zoek naar profielschetsen van “de klant”. Wat wil de gebruiker met digitaal erfgoed? Kunnen we per doelgroep persona’s opleveren met richtlijnen hiervoor? Hoe bereiken we welke doelgroep? En wat betekent dit voor de marketingactiviteiten? De uitkomsten van dit kwalitatief gebruikersonderzoek maken we beschikbaar voor alle erfgoedinstellingen in Nederland, zodat zij beter kunnen inspelen op de vraag van hun klanten.

Achtergrond

Dit project is een vervolg op de Nulmeting Bereik Digitaal Erfgoed. We weten uit de nulmeting dat digitaal erfgoed in Nederland een bereik heeft van 86%. Dat betekent dat een groot deel van de Nederlandse bevolking enige vorm van interesse heeft voor (digitaal) erfgoed. Met dit kwalitatief gebruikersonderzoek brengen we in kaart wie de klant en zijn/haar vraag precies zijn.

Beoogde resultaten

  • Kennisproduct: Rapportage van het kwalitatief gebruikersonderzoek

Projectleiding

  • Externe onderzoeker

Projectdeelnemers

  • Beeld en Geluid
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Nationaal Archief
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie

Heb je vragen of wil je deelnemen aan het project? Neem dan contact op met Chris Groeneveld, domeinmanager Digitaal Erfgoed Zichtbaar, via chris.groeneveld@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 51 44 80 00.
Translate »
Top