• nl

Klantinzicht

Het project Klantinzicht heeft als doelstelling een beter inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen en eisen van de (potentiële) gebruikers van digitaal erfgoed. Dit doen we door gedragsprofielen en (online) klantreizen bij het gebruik van digitaal erfgoed te onderzoeken en te beschrijven.

Achtergrond

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed stelt de gebruiker centraal. Er zijn verschillende gebruikers van digitaal erfgoed: professioneel en privé, bij overheden, instellingen en bedrijven, nu en in de toekomst. Erfgoedinstellingen maken bij de ontwikkeling van digitale diensten, dienstportalen en websites geen keuzes voor één type gebruik of gebruiker, maar zijn er op uit om alle typen gebruik te faciliteren.
Bij het ontwikkelen van voorzieningen is het essentieel om te weten hoe mensen erfgoed willen gebruiken. Het onderzoek op dit gebied is gebaseerd op een analyse van en indeling in verschillende typen gedrag en wensen om digitaal erfgoed te kunnen gebruiken.

Beoogde resultaten

Aan het eind van dit project zullen gedetailleerde beschrijvingen worden opgeleverd van gedragsprofielen digitaal erfgoed en klantreizen. Het verkregen klantinzicht:

  • dient als leidraad bij de (toekomstige) ontwikkeling van voorzieningen om erfgoed te kunnen vinden en gebruiken, ook op lange termijn;
  • levert een praktisch instrument op voor erfgoedinstellingen om digitale eindgebruikersdiensten te kunnen ontwikkelen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van gebruikers;
  • kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de erfgoedinstellingen.

Projectgroep

Het project zal iteratief worden uitgevoerd (in 2019-2020), zodat we ook de resultaten van andere projecten kunnen meenemen, en bovendien de input en betrokkenheid van erfgoedinstellingen steeds beter kunnen inbedden in het onderzoek.
We beginnen met een aantal “denktank-sessies” onder leiding van Maurits van der Graaf om gezamenlijk onderzoeksvragen op te stellen en te prioriteren.

Lees meer over dit project in het projectplan Klantinzicht (PDF). Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Maurits van der Graaf via maurits.van.der.graaf@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top