• nl

Digitaal erfgoed in het onderwijs

Taal, kunst, tradities, monumenten: erfgoed kent vele facetten, en evenzovele aanknopingspunten voor het onderwijs. In digitale vorm is erfgoed bovendien gemakkelijk toegankelijk vanuit elke klas. Er zijn al veel erfgoedcollecties online beschikbaar gemaakt. Daarbij ontwikkelen musea, archieven en andere erfgoedinstellingen zelf allerlei digitaal lesmateriaal waar erfgoed in verwerkt is. Maar alleen materiaal aanbieden is niet genoeg om dit een waardevolle plek in de klas te geven.

Doelstelling

Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed hebben daarom de handen ineen geslagen om duurzame oplossingen te vinden en ondersteunen, zodat erfgoedmateriaal structureel een plaats in het lesmateriaal krijgt van het primair en voortgezet onderwijs. Kennisnet doet dit vanuit haar rol als gids en bouwer van het ict-fundament van scholen, en het Netwerk Digitaal Erfgoed vanuit zijn netwerkfunctie op het gebied van digitaal erfgoed. Het ministerie van OCW heeft voor deze samenwerking extra middelen beschikbaar gesteld, in het kader van de intensivering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed in 2019/2020.

[tekst loopt door onder de afbeelding]

Schaker Max Euwe als wiskundeleraar voor een klas van het gemeentelijk lyceum voor meisjes, Reijnier Vinkeleskade, Amsterdam, september 1949. Collectie: IISG, Amsterdam / foto: Ben van Meerendonk / AHF. Rechten: CC BY-SA 2.0 Bron.

Bottom-up aanpak: open call voor scholen

Ten eerste ondersteunen we projecten met onze expertise, waarbij onderwijs en erfgoed samenwerken om meer digitaal erfgoed in de klas te krijgen. Hierdoor helpen we deze projecten een stap verder in ontwikkeling en kunnen wij leren van goede voorbeelden uit de praktijk.

Bijvoorbeeld: een aantal basisscholen in een gemeente ontwikkelt een regionale erfgoedleerlijn en werkt hierbij samen met lokale musea en archieven om deze te vullen met (digitaal) lesmateriaal. Of: verschillende VMBO-scholen in de regio willen graag meer (digitaal) erfgoedmateriaal gebruiken als aanvulling op hun lesmethode, zodat ze meer kunnen aansluiten bij hun eigen regionale cultuur en landschap. Hiervoor werken ze samen met lokale erfgoedinstellingen en zetten ze hun materialen in de digitale leeromgeving van de school.

Top-down aanpak: samenwerken vanuit de landelijke infrastructuur

Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed werken ook samen om de ontsluiting van digitaal erfgoed voor het onderwijs te verbeteren vanuit de landelijke infrastructuur. Vanuit de erfgoedsector volgen we de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de principes van de DERA. Het onderwijs volgt de ketenafspraken voor educatieve content en de ROSA, de referentiearchitectuur voor het onderwijsdomein.

We leggen koppelingen tussen de technische systemen, en tussen de gebruikte begrippen. Ook gaan we de ontsluiting van erfgoedmaterialen naar het onderwijs en de marketing ervan verbeteren, en instellingen daarvoor trainen.

Resultaten

Met dit project willen we een duurzame werkwijze voor de ontsluiting van digitaal erfgoed richting het onderwijs realiseren, met de resultaten:

  • Bronnen én educatiematerialen van erfgoed, archieven en collecties die voor het onderwijs geschikt zijn, zijn beschikbaar, vindbaar en bruikbaar.
  • Het gebruik van (een aantal van) deze bronnen en educatiematerialen is beproefd en bewezen, op een manier die voor leraren en leerlingen leidt tot een leerzame en inspiratievolle ervaring.
  • Erfgoedinstellingen, in hun rol van bronhouder en aanbieder van lesmaterialen, krijgen inzicht in het gebruik om zo hun materiaal te verbeteren.

Eerste bevindingen

Het programma start met een inventarisatie. Hierin onderzoeken we hoe erfgoedinstellingen nu hun materiaal beschikbaar stellen en hoe scholen dit gebruiken. De resultaten van deze globale inventarisatie zijn inmiddels gepubliceerd in het rapport ‘Hoe beschikbaar en bruikbaar is digitaal erfgoed in het onderwijs’.

Ook zijn er 4 focusprojecten geselecteerd die erfgoedmateriaal voor het onderwijs ontwikkelen of gebruiken. Deze projecten worden actief gevolgd en begeleid en ontvangen projectondersteuning, technische kennis en inhoudelijk advies van Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Lees meer over de 4 focusprojecten.

Meer informatie

Wat we leren van de goede voorbeelden en het samenwerken vanuit de landelijke infrastructuur delen we met de achterban van zowel onderwijs en erfgoed. Houd voor updates de websites en nieuwsbrieven van het Netwerk Digitaal Erfgoed of Kennisnet in de gaten.

Of word lid van de LinkedIn-groep ‘Digitaal erfgoed voor het onderwijs‘. Blijf op de hoogte van de resultaten, deel ervaringen en praat mee!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Lotte Belice Baltussen, adviseur erfgoed en onderwijs, via l.baltussen@kennisnet.nl.
Translate »
Top