• nl

Project DERA en de gebruiker

In de Nationale Strategie staat de gebruiker van het digitaal erfgoed centraal. Door met alle betrokken partijen een gedistribueerd netwerk (in tegenstelling tot een centraal systeem) van erfgoedinformatie te bouwen, bedienen we die gebruiker optimaal. Dit gedistribueerde netwerk bestaat uit vele onderdelen die door verschillende partijen worden aangeboden. Een digitale referentiearchitectuur zorgt ervoor dat alle onderdelen volgens bepaalde basisprincipes worden opgezet, zodat ze aan elkaar verbonden kunnen worden en op een uniforme, gebruikersgerichte manier werken.

Er is nu een nieuwe versie van de DERA in ontwikkeling, ‘DERA 2,0’. In dit project zorgen we er in overleg met het ministerie van OCW (initiator van de DERA) en de werkgroep DERA voor dat de basisprincipes van de architectuur zoveel mogelijk bijdragen aan de zichtbaarheid van het digitaal erfgoed en de gebruikersbehoefte.

Over de DERA

De Nationale Strategie vereist dat de deelnemers van het Netwerk Digitaal Erfgoed veel hechter gaan samenwerken. Hiervoor is het nodig dat we gezamenlijk ontwerpkeuzes maken voor het ontwikkeling van ICT-infrastructuur. De DERA bevat architectuurkaders die zorgen voor de samenhang van die ontwerpkeuzes. Het is een referentiearchitectuur die alle deelnemers van het Netwerk kunnen gebruiken bij het opstellen van hun eigen architecturen en ontwerpen. De focus ligt op het maken van afspraken die essentieel zijn om domein- en sectoroverstijgende vragen van gebruikers af te handelen.

Beoogde resultaten

Het project levert twee resultaten op:

  1. Kennisproduct: Input voor ontwerpeisen vanuit gebruikersperspectief

  2. Kennisproduct: Toetsing huidige ontwerpeisen

Projectleiding

  • Externe onderzoeker

Projectdeelnemers

  • Beeld en Geluid
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Nationaal Archief
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Werkgroep Redacteuren Erfgoedportals

Meer informatie

Heb je interesse in dit project? Je kunt terecht bij Chris Groeneveld, domeinmanager Digitaal Erfgoed Zichtbaar, via chris.groeneveld@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 51 44 80 00.
Translate »
Top