• nl

Organisatie van de campagne

De campagne Geheugen van Nederland is als project ontwikkeld binnen het domein Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In de loop van 2020 wordt de uitvoering van de campagne overgedragen aan de erfgoedinstellingen zelf. De continuïteit zal worden geborgd bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (campagneleiding) en de Koninklijke Bibliotheek (redactie).

Campagneleiding

De campagneleider bij Beeld en Geluid is verantwoordelijk voor de campagnestrategie, en het aanspreekpunt voor zowel publiek als erfgoedinstellingen. Voor de uitvoering van de campagne werkt de campagneleider nauw samen met zowel de redactie als (externe) bureaus voor ontwerp, marketing en website.

Redactie

De vaste kernredactie bij de Koninklijke Bibliotheek bestaat uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en webcaremedewerkers. Deelnemende instellingen zijn vertegenwoordigd in een (flexibel) redactienetwerk, waarmee de kernredactie regelmatig samenkomt. De redactie laat zich adviseren op het gebied van inclusiviteit en digitale toegankelijkheid.

Woordvoering

De redactie volgt dagelijks de comments en reacties op de website en de sociale mediakanalen van Geheugen van Nederland, en reageert daarop waar dat nodig is. Het is mogelijk dat vragen over de campagne worden gericht aan deelnemende instellingen. Er is een document beschikbaar voor communicatieafdelingen en woordvoerders, met daarin adviezen, richtlijnen en een FAQ. Dit document kan worden aangevraagd bij de campagneleiding (info@geheugenvannederland.nl).

Meer informatie
Translate »
Top