• nl

Online mediacampagne

Het doel van de campagne Geheugen van Nederland is om het bereik en gebruik van digitaal erfgoed van Nederlandse erfgoedinstellingen te bevorderen.

Ontdek onvergetelijke verhalen in online collecties

Marketingstrategie

In samenwerking met een professioneel marketingbureau is een uitgekiende strategie ontwikkeld. Die strategie is gebaseerd op de volgende marketingprincipes:

  • Always On: er wordt de komende jaren gewerkt aan een duurzame opbouw van merk en publiek, waarbij de marketingacties voortdurend worden geoptimaliseerd aan de hand van metingen van de reacties van het publiek. Dat betekent dus langdurige zichtbaarheid van content op een veelheid aan thema’s.
  • See-Think-Do: bij het aanbieden van de verschillende soorten content wordt rekening gehouden met de mate van betrokkenheid van de betreffende ontvangers. Sommige berichten zijn bedoeld als kennismaking, terwijl andere berichten (aan een opgewarmd publiek) meer uitnodigend zullen zijn of aanmoedigen tot actief gebruik van digitaal erfgoed.

Op deze manier wordt met beperkte middelen een zo groot mogelijke impact nagestreefd. Daarbij wordt een zo breed mogelijk publiek geïnformeerd over de rijkdom van het verbonden digitaal erfgoed, terwijl vooral geïnteresseerde ontvangers worden uitgenodigd tot doorklikken.

De sociale mediacampagne bestaat uit prikkelende en inspirerende promoted posts (advertenties) op Facebook en Instagram. Daarnaast is er de campagnewebsite geheugenvannederland.nl, waar de verhalen op thematische wijze met elkaar zijn verbonden, en waar doel en achtergrond van de campagne worden toegelicht.

Content

De inhoud van de campagne (thema’s en verhalen) wordt bepaald door de redactie in samenwerking met de deelnemende instellingen. De thema’s onderstrepen de inhoudelijke verbondenheid van de erfgoedinstellingen: de verschillende collecties verrijken elkaar door overkoepelende verhalen te vertellen.

Bij het verzamelen van verhalen bij een thema wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • inhoudelijke verbondenheid en inhoudelijke diversiteit;
  • inspiratie en aantrekkelijkheid voor het publiek: onvergetelijke verhalen;
  • waar mogelijk ook motivatie tot actieve publieksparticipatie;
  • het betrekken van zoveel mogelijk verschillende erfgoedinstellingen;
  • integratie van uiteenlopende doelgroepen;
  • inclusiviteit bij taalgebruik, keuze van afbeeldingen en dergelijke;
  • auteursrechtelijke status van de content.

Inclusiviteit en diversiteit

De redactie van Geheugen van Nederland zet zich in om gevarieerde verhalen te vertellen met aandacht voor verschillende perspectieven. Hiervoor werkt ze nauw samen met experts binnen deelnemende instellingen en daarbuiten. Het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd om hierbij te helpen: ‘Hebben we iets over het hoofd gezien of is er een onderwerp waarover jij graag meer ziet?’

Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar digitale toegankelijkheid van de content, omdat communicatie alleen effectief is als die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met functiebeperkingen.

Meer informatie
Translate »
Top