• nl
  • en

Collectieve marketing: Het Geheugen van Nederland

Een stamboom maken van je familie, een winkelketen die een rugtas maakt en verkoopt met daarop een schilderij van Rembrandt, of online ontdekken wie de bewoners van een huis in een historische binnenstad waren en wat ze allemaal in hun huis hadden staan: voorbeelden van wat je met erfgoed kunt doen zodra het digitaal beschikbaar komt.

Uit onderzoek blijkt dat de belangstelling daarvoor groot is, en dat er goede kansen zijn om mensen meer gebruik te laten maken van de digitale collecties van musea, archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Dat is dubbele winst: meer mensen ervaren de rijkdom van ons digitale erfgoed, en erfgoedinstellingen merken dat hun collecties meer worden bezocht en gebruikt.

Gezamenlijke marketing

Daarom gaat het Netwerk Digitaal Erfgoed de marketing van digitaal erfgoed gezamenlijk aanpakken. Dat doen wij onder de naam Geheugen van Nederland, omdat veel mensen dat een aansprekende naam blijken te vinden die de lading ook uitstekend dekt.

Het Geheugen van Nederland wordt een online ‘Always on’ campagne, die het gebruik van digitaal erfgoed bevordert. In de online campagne wordt voortdurend gemeten wat mensen doen met de campagne-content. Uit die gegevens leiden wij af welke content het beste werkt, om daar vervolgens op in te spelen. Deze campagne loopt het hele jaar door met piekmomenten die aansluiten bij bestaande evenementen en actuele gebeurtenissen. Deze piekmomenten en thema’s kunnen deelnemende instellingen aangrijpen om hun context extra onder de aandacht te brengen van publiek en pers.

De voorbereidingen op de campagne zijn inmiddels gestart. Daarbij is de inbreng van instellingen in het land essentieel, van museum tot archief, van erfgoedhuis tot historische vereniging. Naar verwachting zal de campagne in april 2020 van start gaan.

Het merk Geheugen van Nederland

De naam Geheugen van Nederland wordt op dit moment nog gebruikt voor een online beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken. Dit is een dienst die de Koninklijke Bibliotheek (KB) onderhoudt. De KB is een van de knooppunten in het Netwerk Digitaal Erfgoed en stelt het merk Geheugen van Nederland ter beschikking voor de collectieve marketing van digitaal erfgoed. De KB zorgt de komende periode, in overleg met Netwerk Digitaal Erfgoed, voor een transitie van het huidige Geheugen van Nederland.

Meer informatie

Neem vooral contact met ons op als je hierover met ons in gesprek wilt gaan, via Leo Schutte van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

In het memo ‘Campagne voor verbonden digitaal erfgoed’ (PDF) lees je meer over de gezamenlijke marketing van het nieuwe Geheugen van Nederland.
Translate »
Top