• nl

Begrippenkader

Het doel van het project Begrippenkader Digitaal Erfgoed Zichtbaar is om eenduidige begrippen en indicatoren te formuleren waarmee de impact en het resultaat kan worden gemeten van de activiteiten gericht op het zichtbaar maken van digitaal erfgoed.

Achtergrond

Eenduidige en door de erfgoedinstellingen gedragen begrippen en indicatoren zijn van belang om te kunnen beoordelen in hoeverre doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld: wat moet verstaan worden onder bereik van digitaal erfgoed? En waaruit bestaat gebruik? Valt stamboomonderzoek daaronder, of is dat actief gebruik? En is lezen van historische informatie misschien actief gebruik als de informatie verwerkt wordt in een nieuwe publicatie? Een reactie schrijven onder een historisch item, is dat gebruik of actief gebruik – of hangt dat ervan af of de reactie meer dan twee woorden bevat?
Een goede set indicatoren maakt het bovendien mogelijk om onderzoeksmetingen te vergelijken met elkaar of bijvoorbeeld met de gegevens van andere organisaties zoals CBS en SCP.

Beoogde resultaten

Aan het einde van dit project zullen eenduidige begrippen en indicatoren zijn geformuleerd:

  • waarvoor draagvlak bestaat bij instellingen, professionals, beleidsmakers en andere deskundigen in het werkveld van het werkprogramma Zichtbaar;
  • waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt wat de impact van activiteiten is en het bereik van de verschillende doelen.

Tevens zal een onderzoeksvoorstel worden opgeleverd voor vervolgactiviteiten, waaronder mogelijk de introductie van een meetinstrument.

Projectgroep

Het project zal in 2019 worden uitgevoerd, onder leiding van een deskundig onderzoeksbureau.
Er zal een werkgroep met erfgoedinstellingen en deskundigen in het leven geroepen worden.
De eerste bijeenkomst van deze werkgroep zal zijn op 10 oktober (in Den Haag, bij de Koninklijke Bibliotheek).

Meer informatie en deelnemen

Meer informatie en deelnemen

Zie deze pagina voor meer informatie en aanmelden voor de werkgroepbijeenkomst op 10 oktoberWe hopen veel instellingen te mogen verwelkomen bij de werkgroepbijeenkomsten, zodat we een breed gedragen begrippenkader kunnen opstellen. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Leo Schutte via leo.schutte@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

 
Translate »
Top