• nl
  • en

Werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar

Gebruikers centraal

Voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een zo groot en divers mogelijk publiek is het cruciaal om zoveel mogelijk te weten over gebruikersprofielen, impact van digitale diensten en klantbeleving. Het verzamelen, onderzoeken en delen van kennis over gebruikers (en ook niet-gebruikers) staat daarom centraal in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar. In dit werkprogramma wordt ook onderzoek gefaciliteerd naar het gebruik van digitaal erfgoed in het onderwijs. Daarvoor werken we samen met onder meer universiteiten en het hoger beroepsonderwijs. 

Gebruikersbehoefte DERA

Ook draagt het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar eraan bij dat gebruikerswensen centraal staan in de doorontwikkeling van de DERA (Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur). De DERA is ontwikkeld door partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed en geeft met behulp van onder andere architectuurprincipes een kader voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde domeinoverstijgende ICT-infrastructuur binnen het erfgoedveld. 

Meerwaarde voor het netwerk

Alle kennis die we opdoen in de onderzoeken, stellen we beschikbaar aan de deelnemers in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Zo kunnen individuele erfgoedinstellingen en samenwerkingsverbanden op hun beurt de dienstverlening aan hun klanten verbeteren. De gebruiksonderzoeken zijn sectoroverstijgend en generiek, zodat alle deelnemers in het netwerk hiermee hun voordeel kunnen doen.

Contact

We werken op dit moment aan het updaten van de projectbeschrijvingen in het linkermenu voor 2020. Heb je vragen over dit werkprogramma? Neem dan contact op met Chris Groeneveld, domeinmanager Digitaal Erfgoed Zichtbaar, via chris.groeneveld@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 51 44 80 00.

Bijeenkomst van het Netwerk Digitaal Erfgoed bij Beeld en Geluid

 
Translate »
Top