• nl

Project Waardering en selectie

Erfgoedinstellingen in Nederland zijn in toenemende mate bezig met het aanleggen en beheren van een digitale collectie. Samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed geeft deze organisaties de kans om onderling af te stemmen over waardering en selectie van digitale informatie en waar gewenst de taken te verdelen. Dit project biedt overzicht van wat door wie verzameld en bewaard wordt. Dat doen we met behulp van de Hotspotmonitor die door het Nationaal Archief ontwikkeld is. Deze overheidstool willen we breder inzetten om te verkennen waar de mogelijkheden tot samenwerking liggen.

Beoogde resultaten

  1. Handreikingen: voorbeelden van gezamenlijke aanpak collectievorming
  2. Kennisproducten: Kennisbijeenkomsten, rapportage gemeenschappelijke collectievorming

Projectleiding

  • Marcel Ras, Netwerk Digitaal Erfgoed

Projectdeelnemers

  • LIMA
  • EYE Filmmuseum
  • Het Nieuwe Instituut
  • Nationaal Archief
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Beeld en Geluid
  • Jouw instelling?

Meer informatie en deelnemen

In dit project is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Instellingen van alle soorten en maten zijn welkom. Heb je interesse om deel te nemen of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top