• nl

Preserveringstools 

Preserveringstools zijn een belangrijk onderdeel van de automatisering van pre-ingest en ingest processen bij verwerking van digitale collecties/objecten/archieven. Zonder automatisering zijn processen zoals bestandsidentificatie en -validatie, ontdubbeling of encryptiedetectie zeer moeilijk – of bij grote collecties zelfs onmogelijk – om uit te voeren. Die processen zijn cruciaal om instellingen voldoende informatie te kunnen bieden over de collecties die ze veilig en duurzaam moeten bewaren. 

Daarom is het belangrijk dat de kennis over het gebruik van tools onderzocht en beschikbaar gesteld wordt, maar ook dat de tools zelf goed beheerd worden. De resultaten van dit project dragen bij aan een landkaart van digitale duurzaamheidsvoorzieningen. Daarmee weten we namelijk welke preserveringstools erfgoedinstellingen gebruiken, hoe zij ze inzetten en waarvoor.

Betekenis project

Met het project Preserveringstools willen we realiseren dat er meer zicht is op het gebruik van digitale tools voor (pre-)ingest van digitale collecties in Nederland. Daarnaast willen we het gebruik van duurzame tools met goed beheer bevorderen. We streven er bovendien naar dat de afstemming en kennisuitwisseling tussen instellingen leidt tot het veiligstellen van kennis en tools, zoals beschreven in het intensiveringsplan en de Nationale Strategie.

Dit zijn de doelstellingen van het project:

  1. Het vergroten en delen van kennis over tools die gericht zijn op de automatisatie van preserveringsprocessen (met de focus op pre-ingest en ingest). 
  2. Het aanbieden van een actueel nationaal overzicht van gebruikte preserveringstools en best practices en het creëren van verbindingen met de internationale community rondom preserveringstools.
  3. Het monitoren van de duurzaamheid van preserveringstools en waar nodig afspraken maken over de doorontwikkeling, onderhoud of beheer van tools. Lokaal stimuleren van het gebruik van duurzame tools en tools die lokaal ontwikkeld zijn duurzaam houden. Internationaal afstemmen om de essentiële preservation tooling veilig te stellen (in samenwerking met de juiste partijen zoals leveranciers, ontwikkelaars, lokale en internationale erfgoedinstellingen en andere organisaties).

Wat levert het project op

  • Onderzoeksrapport Preserveringstools: een inventarisatie van preserveringstools die in gebruik zijn bij Nederlandse erfgoedinstellingen;
  • Virtual Research Environment (in samenwerking met Open Preservation Foundation);
  • Doorontwikkeling van een of twee tools;
  • Migratie van een internationaal overzicht van tools (COPTR) naar een open en bevraagbaar datasetstructuur. 

In de tweede helft van 2020 wordt gestart met het opzetten van een roadmap en het beschrijven van best practices. Het project levert bovendien een voorstel voor een cyclus van onderzoek en analyse.

Projectdeelnemers

Aan dit project wordt gewerkt door Ania Molenda, onafhankelijk onderzoeker bij het Netwerk Digitaal Erfgoed. Onderstaande partijen leveren leden voor de klankbordgroep:

Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, West-Brabants Archief, Utrechts Archief en Tresoar (Regionaal Historisch Centrum, Fryslân).

Het project werkt internationaal samen met de Open Preservation Foundation en Digital Preservation Coalition.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten over het project? Vraag het projectplan op of neem contact op met projectleider Ania Molenda via mail@aniamolenda.com.

Lees verder over dit onderwerp in het artikel ‘Trends in tools om digitale collecties te verwerken’. 
Translate »
Top