• nl

Project Preservation watch

Ontwikkelingen op het terrein van duurzame toegang gaan razendsnel, nationaal en internationaal. Dit project is erop gericht aan te sluiten bij bestaande onderzoeken naar digitale duurzaamheid, deze met elkaar te koppelen en praktische toepassingen ervan te verkennen. Belangrijke thema’s zijn registers voor duurzaamheidstools, essentiële kenmerken, machine learning, cloudoplossingen voor opslag en duurzaamheidstools en automatische classificatie.

We oriënteren ons daarnaast op het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor digitale duurzaamheid, die aansluit bij institutionele onderzoeks- en kennisagenda’s en sectorspecifieke agenda’s van de verschillende sectoren (zoals de Nationale Wetenschapsagenda of Nationaal Open Science Plan).

Internationale ontwikkelingen hebben onze aandacht en we intensiveren de bestaande samenwerking met de Digital Preservation Coalition, de Open Preservation Foundation en andere internationale samenwerkingsverbanden.

Beoogde resultaten

 1. Onderzoek: Onderzoek naar cloudoplossingen (Preservation as a Service), onderzoek naar essentiële kenmerken digitale objecten, onderzoek naar toepassingen machine learning
 2. Implementatie: Toepassing van acquisitiemodellen, toepassing automatische classificatie, toepassing van DUTO-scans
 3. Handreikingen: Gemeenschappelijke onderzoeksagenda digitale duurzaamheid
 4. Kennisproducten: Kennisbijeenkomsten, rapportages van onderzoeken, Preservation Watch Report Software Sustainability (in samenwerking met DPC), Preservation Watch Report Webarcheologie (in samenwerking met DPC)

Projectleiding

 • Marcel Ras, Netwerk Digitaal Erfgoed

Projectdeelnemers

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management
 • Het Nieuwe Instituut
 • DANS
 • KNAW Humanities Cluster
 • Nationaal Archief
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Beeld en Geluid
 • LIMA
 • DPC

Meer informatie en deelnemen

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top