• nl

Preservation Watch en Preferred Formats

Het project heeft als doel dat zoveel mogelijk instellingen in het erfgoed- en informatieveld preservation watch en preferred formats (voorkeursformaten) inbedden in hun eigen preserveringsstrategie.

Met preservation watch wordt bedoeld: het monitoren van zaken als techniek, middelen en organisatie om de authenticiteit, bruikbaarheid en duurzame toegang van digitale collecties te garanderen. Preferred formats betekent in deze context een bundeling van kennis over bestandsformaten en voorkeursformaten. Met die kennis worden instellingen gestimuleerd en ondersteund om beleid op te stellen rondom voorkeursformaten.

Een belangrijk onderdeel van het project is deskundigheidsbevordering. Daarom werkt de projectgroep aan een netwerkvoorziening voor preferred formats. Verder wil zij expertisegroepen opzetten voor zowel preferred formats als preservation watch. De expertisegroepen bundelen kennis van de verschillende instellingen.

Wat levert het project op

Het project levert de volgende deliverables op:

  • een whitepaper over voorkeursformaten (tevens in een Engelse versie beschikbaar)
  • een netwerkvoorziening voorkeursformaten (Wegwijzer Voorkeursformaten);
  • een landelijk netwerk voorkeursformaten onder aanvoering van een expertisegroep voorkeursformaten;
  • een onderzoeksagenda preservation watch (via een whitepaper);
  • een landelijk expertise netwerk preservation watch onder aanvoering van een expertisegroep preservation watch.

Het project is gestart met het onderdeel preferred formats. De Wegwijzer Voorkeursformaten kan namelijk een rol kan spelen in de verdere uitwerking van de preservation watch-functie. 

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een sectoroverschrijdende online voorziening. Zij helpt instellingen keuzes te maken bij het opstellen van beleid op voorkeursformaten en biedt informatie over formaten. De wegwijzer (in concept):

  • belicht de verschillende soorten formaten (zoals voorkeursformaten, preserveringsformaten en acceptabele formaten) en geeft hiervan voorbeelden bij instellingen;
  • geeft uitleg waarom bepaalde formaten gekozen worden als voorkeursformaten of waarom ze tot een bepaald preserveringsniveau behoren;
  • biedt instellingen de mogelijkheid hun eigen bestandsformatenbeleid op te stellen en te publiceren;
  • kan gekoppeld worden aan interne en externe databases en kennisbanken over formats, waaronder Wikidata, PRONOM, COPTR en NDE Termennetwerk.

Via de whitepaper wil de projectgroep input ophalen bij de instellingen die de wegwijzer uiteindelijk gaan gebruiken.

Daarnaast levert het project een tweede whitepaper op die de voorwaarden voor een gemeenschappelijke preservation watch-functie in kaart brengt. Er wordt onderzocht of de netwerkvoorziening Preferred Formats hiervoor als basis kan worden gebruikt. Een gezamenlijke kennisbank is een basisvoorwaarde bij de evolutie naar een nationaal preservation-netwerk.

Status project

In de eerste helft van 2020 is gewerkt aan de Wegwijzer Voorkeursformaten (opstellen van functionaliteiten en de bijbehorende techniek). Via de Whitepaper Voorkeursformaten is input opgehaald bij de instellingen die de wegwijzer uiteindelijk gaan gebruiken.

In de tweede helft van 2020 worden de voorstellen rond de wegwijzer omgezet tot een werkend prototype die eind 2020 gepresenteerd wordt. Ook doet de projectgroep een voorstel voor de inrichting van de expertisegroep voorkeursformaten.

Daarnaast start de projectgroep met een whitepaper voor preservation watch. Hierin doet zij een voorstel voor zowel een onderzoeksagenda als de inrichting van een expertisegroep.

Betekenis project

Het project wil in het netwerk zoveel mogelijk de deskundigheid bevorderen op het gebied van preservation watch en preferred formats. Instellingen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk samen op te trekken en kennis over preservation watch en bestandsformaten in Nederland te bundelen over de sectoren heen. Deze bundeling is wenselijk, want het behalen van bepaalde kennis is intensief en tijdrovend. Het NDE wil deze bundeling faciliteren via de Wegwijzer Voorkeursformaten, een onderzoeksagenda preservation watch en het instellen van expertisegroepen.

Deelnemende partijen 

De volgende organisaties leveren leden voor de projectgroep: DANS-KNAW, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, Stadsarchief Amsterdam en Tresoar (Regionaal Historisch Centrum, Fryslân).

Contactinformatie

Hans Laagland (Tresoar; projectleider), email hans.laagland@tresoar.nl
Translate »
Top