• nl

Project Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

Tussen 2015 en 2017 hebben we het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid ontwikkeld. Dit model dient een aantal doelen:

 1. Inzicht krijgen in de kosten van digitale duurzaamheid om grip en sturing te vergroten.
 2. De kosten van digitale duurzaamheid vergelijken met andere instellingen, om ervan te leren en de grip en sturing verder te vergroten.
 3. Statistische forecasting uit kunnen voeren op basis van correlatie en regressie.
 4. Met behulp van de drie bovenstaande punten strategische keuzes maken, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau.

In 2018 passen we het kostprijsmodel toe op een groter aantal instellingen. Hoe meer instellingen hun cijfers toevertrouwen aan het model, hoe beter de benchmarks zijn. Zo vergroten we met elkaar de betrouwbaarheid van de kostprijsgegevens en krijgen we meer inzicht in de ontwikkeling van de kosten van digitale duurzaamheid op de langere termijn. Met deze kennis zijn erfgoedinstellingen in staat om beter geïnformeerd naar de “markt” te stappen en is hun onderhandelingspositie groter. Ook kunnen we internationale vergelijkingen maken met deze gegevens.

Beoogde resultaten

 1. Voorzieningen: Kostprijsmodel, Monitor kostenontwikkeling
 2. Implementatie: Kostprijsmodel geïmplementeerd bij 15 erfgoedinstellingen
 3. Handreikingen: Implementatieplan voor het berekenen van Activity Based Costs
 4. Kennisproducten: Analyse van gegevens, artikel, kennisbijeenkomsten

Projectleiding

 • BMC Adviesbureau

Projectdeelnemers

 • Nationaal Archief
 • Koninklijke Bibliotheek
 • KNAW Humanities Cluster
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Beeld en Geluid
 • Jouw instelling?

Meer informatie en deelnemen

We zijn op zoek naar instellingen die hun gegevens willen aanleveren voor opname in het kostprijsmodel. Ben je hierin geïnteresseerd of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top