• nl

Project Implementatie Persistent identifiers

Persistent identifiers zijn unieke identificatiecodes die worden toegekend aan digitale objecten. De instellingen die samenwerken in het Netwerk Digitaal Erfgoed willen met dit project bereiken dat erfgoedinstellingen hun digitale objecten en hun metadatarecords voorzien van permanente links, zodat het erfgoed beter zichtbaar is, beter te verbinden en beter te hergebruiken, ook voor de eindgebruikers.

Tussen 2015 en 2017 hebben we in het project Persistent identifiers gewerkt aan bewustwording bij instellingen van de noodzaak van het gebruiken van persistent identifiers (PID’s) en kennisontwikkeling over het onderwerp. Ook hebben we in samenwerking met leveranciers van collectieregistratiesystemen gezorgd voor het implementeren van een PID-module bij vier van de vijf leveranciers.

In 2018 richten we ons op verdere bewustwording en kennisontwikkeling, de implementatie van een PID-module bij de vijfde softwareleverancier in Nederland en het daadwerkelijke gebruik van PID’s door erfgoedinstellingen. We gaan ervoor zorgen dat zo veel mogelijk erfgoedinstellingen gebruik gaan maken van de leveranciersvoorzieningen. Daarmee wordt de link gelegd naar de bruikbaarheid van digitaal erfgoed. Tot slot richten we ons op het gebruik van PID’s door de eindgebruikers van digitale collecties, waarmee we de zichtbaarheid van digitaal erfgoed vergroten.

PID-workshop bij Museum Speelklok in Utrecht, 7 juni 2016

Beoogde resultaten

 1. Voorzieningen: PID-wijzer, nationale Handle resolver, Handle modules softwareleveranciers
 2. Implementatie: Beheersomgeving Handle, PID’s geïmplementeerd bij zo veel mogelijk erfgoedinstellingen
 3. Handreikingen: PID-wijzer, gebruik van PID’s voor eindgebruikers
 4. Kennisproducten: Kennisbijeenkomsten

Projectleiding

 • Remco van Veenendaal, Nationaal Archief

Projectdeelnemers

 • Koninklijke Bibliotheek
 • KNAW Humanities Cluster
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Beeld en Geluid
 • Leveranciers van erfgoedsoftware
 • SURFsara
 • Andere erfgoedinstellingen in het netwerk

Meer informatie en deelnemen

Ben je geïnteresseerd in het implementeren van PID’s in je instelling? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij dit project. Neem daarvoor contact op met projectleider Remco van Veenendaal van het Nationaal Archief via remco.van.veenendaal@nationaalarchief.nl.

Meer informatie over persistent identifiers en de keuzetool PID-wijzer vind je op de kennispagina Persistent identifiers.
Translate »
Top