• nl

Project Gemeenschappelijke voorzieningen

De ontwikkeling van een netwerk van gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang tot digitaal erfgoed is gebaseerd op het model dat in de eerste fase van het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkeld is. Erfgoedinstellingen kunnen dit model gebruiken om te weten hoe en waar ze hun collecties duurzaam kunnen opslaan en welke voorzieningen daarvoor nodig en beschikbaar zijn.

In dit project brengen we vraag en aanbod naar voorzieningen bij elkaar. We delen verschillende voorbeelden van geslaagde implementaties, zodat andere instellingen hiermee hun voordeel kunnen doen. We werken hiervoor ook samen met de Archief Ateliers, waarin al veel onderzoek gedaan is naar het gebruik van tools voor duurzame toegang.

Beoogde resultaten

 1. Voorzieningen: Voorzieningencatalogus; inventarisatie e-Depotimplementaties
 2. Implementatie: Beheersomgeving voorzieningencatalogus, model voor het delen van voorzieningen
 3. Handreikingen: Stappenplan voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen
 4. Kennisproducten: Kennisbijeenkomsten

Projectleiding

 • Joost van der Nat (extern adviseur)

Projectdeelnemers

 • Koninklijke Bibliotheek
 • Nationaal Archief
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • KNAW Humanities Cluster
 • Beeld en Geluid
 • zoveel mogelijk erfgoedinstellingen binnen het netwerk

Meer informatie en deelnemen

Bekijk ook de specifieke use cases voor het koppelen van vraag en aanbod van voorzieningen.
In dit project is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Wil je aansluiten bij het project of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Joost van der Nat via jvdnat@snpbv.nl.
Translate »
Top