• nl

Project Afstemming webarchivering

Het web is een enorme bron van informatie, maar websites en social media zijn erg vluchtig. Het is om verschillende redenen belangrijk om (delen van) het web te bewaren en toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Bekijk de kennispagina Webarchivering voor meer informatie. Dit project wil ervoor zorgen dat professionals bij Nederlandse instellingen die bezig zijn met webarchivering makkelijker de samenwerking met andere instellingen kunnen vinden en weten wie waarmee bezig is. 

In dit project werken we aan de doorontwikkeling en uitbreiding van het Nationale Register van gearchiveerde websites waar we tussen 2015 en 2017 de voorbereidingen voor hebben getroffen. In dit register kunnen beheerders zien wie in Nederland welke delen van het web archiveert en met welk doeleinde. Dit maakt afstemming mogelijk en geeft instellingen een overzicht.

Daarnaast blijft kennisdeling belangrijk. Hiervoor is de landelijke expertgroep Webarchivering opgericht. Deze komt elke twee maanden bij elkaar en richt zich op op samenwerkingsmodellen. Daarnaast organiseren we een kennisbijeenkomst voor fysieke kennisoverdracht en ontmoeting en zorgen we voor online kennisdeling, onder andere via het Kennisplatform Webarchivering waar iedereen lid van kan worden.

Beoogde resultaten

  1. Voorzieningen: Nationaal Register voor webarchieven, landelijke werkgroep Webarchivering 
  2. Implementatie: Beheersomgeving voor het Nationaal Register voor webarchieven, beheersomgeving voor het Kennisplatform Webarchivering
  3. Handreikingen: Gebruikersonderzoek webarchieven
  4. Kennisproducten: tweejaarlijks congres webarchivering in Nederland, informatiefilms webarchivering, Kennisplatform Webarchivering
Webarchivering

Symposium ‘Een web van webarchieven’ bij Beeld en Geluid, 17 november 2016

Projectleiding

  • Jesse de Vos, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Projectdeelnemers

  • Erfgoedinspectie
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Dordrechts Archief
  • Nationaal Archief
  • Hogeschool Utrecht

Meer informatie en deelnemen

Dit project staat open voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Jesse de Vos (Beeld en Geluid) via jdvos@beeldengeluid.nl.
Translate »
Top