• nl

Project Certificering en risicomanagement

In dit project werken we aan het inhoudelijk beheer van de Wegwijzer Certificering voor digitale archieven en willen we instellingen verder bewust maken van het belang van certificering van hun digitale bewaarplaatsen. Daarnaast verzamelen en delen we best practices van instellingen die succesvol een certificeringstrajecten hebben doorlopen, zodat andere organisaties hiervan gebruik kunnen maken. Ook ontwikkelen we nog meer hulpmiddelen voor het behalen van certificering, om te beginnen een vertaling van de Core Trust Seal Guidelines naar de Nederlandse taal en situatie.

Het garanderen van duurzame toegang gaat ook over het managen van risico’s. We besteden hier aandacht aan door een rapport en een handreiking voor instellingen over risicomanagement.

Workshop Certificering bij het Utrechts Archief, 29 juni 2017

Beoogde resultaten

 1. Voorzieningen: Wegwijzer Certificering, Scoremodel duurzame toegang, landelijke werkgroep certificering
 2. Implementatie: Certificeringstrajecten uitgevoerd bij erfgoedinstellingen
 3. Handreikingen: Guidelines Core Trust Seal, Handreiking risicomanagement gekoppeld aan certificering
 4. Kennisproducten: Kennisbijeenkomsten, Guidelines, Workshop scoremodel (Scorathon), Rapport risicomanagement

Projectdeelnemers

 • DANS
 • 4TU.ResearchData
 • Beeld en Geluid
 • IISG
 • EYE Filmmuseum
 • Nationaal Archief
 • Koninklijke Bibliotheek

Meer informatie en deelnemen

Is jouw instelling bezig met (de voorbereiding op) certificering? Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij het project. Neem dan contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top