• nl

Ontwikkeling Zoekomgeving SKOS

In dit project ontwikkelen we een zoekomgeving in SKOS (Simple Knowledge Organization System). SKOS is een model om kennissystemen intern als een thesaurus te organiseren (Wikipedia). De zoekomgeving in SKOS is een belangrijke component van de Knowledge Graph voor erfgoed die in Digitaal Erfgoed Bruikbaar centraal staat.

Google gebruikt Knowledge Graphs (een soort kenniskader over een zoekterm) om internetgebruikers informatie te geven die gerelateerd is aan hun zoekvraag. Het kader wordt getoond in Google zelf, in het scherm van de zoekopdracht. De informatie komt van verschillende bronnen en wordt in de Knowledge Graph gebundeld. Op die manier krijgen gebruikers al antwoord op hun vraag in Google zelf, zodat ze niet door hoeven te klikken naar een van de geselecteerde webbronnen. Daarnaast is de informatie verrijkt: door het netwerk van termen schotelt de Knowledge Graph je ook informatie voor die niet een direct antwoord is op je zoekvraag, maar daar wel mee te maken heeft. Op die manier kan de gebruiker nieuwe informatie ontdekken, verbanden ontdekken en sneller informatie vinden.

Achtergrond

In het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar willen we deze Knowledge Graphs inzetten voor mensen die online naar erfgoed zoeken. Informatie over erfgoed, bijvoorbeeld over een bepaalde kunstenaar of over een kunstvoorwerp, is vaak verspreid over het web. De ene instelling heeft informatie over een maker, de andere heeft informatie over het kunstvoorwerp zelf, een derde heeft informatie over de kunststroming waar het onder valt.

Verbanden tussen deze informatiebronnen liggen er nu nog nauwelijks. Hierbij kunnen Knowledge Graphs helpen: de verbanden worden dan gelegd door het achterliggende netwerk van termen en de gebruiker krijgt bij het zoeken naar bijvoorbeeld de maker ook informatie gepresenteerd over de objecten, kunststroming en andere mogelijk interessante informatie. Erfgoed is daarmee beter te vinden en de gebruiker krijgt een rijker aanbod aan informatie.

Beoogde resultaten

  • Voorziening: software zoekomgeving SKOS

Projectdeelnemers

  • Externe inhuur (Sjors de Valk)
  • Meertens Instituut
  • Beeld en Geluid
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie

Heb je vragen over de zoekomgeving in SKOS of de Knowledge Graph? Neem dan contact op met Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top