• nl

Use case RDF voor Europeana

Europeana is het Europese platform waarop digitale collecties van duizenden Europese archieven, bibliotheken en musea toegankelijk zijn voor gebruikers. Nederlandse instellingen brengen hun digitale collecties samen in de aggregator Digitale Collectie Nederland, die op haar beurt de data doorlevert aan Europeana.

Nu er binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed is gekozen voor het werken met linked data in plaats van aggregatie, moeten we de aanleverroute van erfgoeddata aan Europeana anders vormgeven. In deze use case voert de Koninklijke Bibliotheek een pilot uit met het aanleveren van de data via RDF vanuit de Nationale Bibliografie die in Schema.org gepubliceerd is. RDF staat voor Resource Description Framework en is een model voor het beschrijven en uitwisselen van gegevens.

Beoogde resultaten

  1. Use case van het gebruik van Schema.org als format voor de beschikbaarstelling van de Nationale Bibliografie in Europeana
  2. Kennisproduct: Rapportage waarmee we kennis (inter)nationaal delen, inclusief aanbevelingen voor de aggregatieroute van de Digitale Collectie Nederland

Meer informatie

Zoek je meer informatie over deze use case? Neem dan contact op met Roosmarijn de Groot, domeincoordinator Bibliotheken bij de Koninklijke Bibliotheek.
Translate »
Top