• nl

Use case Federatief zoeken

In deze use case brengen we de resultaten van het onderzoek naar federatief zoeken in de praktijk, om zo ervaringen op te doen waar andere erfgoedinstellingen ook van kunnen profiteren. We werken hiervoor samen met het Netwerk Zuiderzeecollectie. Dit samenwerkingsverband heeft het concept van het gedistribueerd netwerk als uitgangspunt genomen bij de uitwerking van hun digitale infrastructuur. Federatief zoeken in verschillende bronnen bleek in de praktijk een struikelblok te zijn, dat we door deze use case verder willen onderzoeken en wegnemen.

Beoogde resultaten

  1. Kennisproduct: Rapportage met bevindingen en aanbevelingen
  2. Implementatie: Testomgeving voor federatief zoeken

Projectdeelnemers

  • Extern onderzoeker: Ruben Verborgh
  • Partners Netwerk Zuiderzeecollectie, projectleiding Zuiderzeemuseum

Meer informatie

Voor meer informatie over deze use case kun je contact opnemen met Enno Meijers, informatiemanager bij de Koninklijke Bibliotheek.
Translate »
Top