• nl

Project Stappenplan aansluiting netwerk

In het Netwerk Digitaal Erfgoed bouwen we aan een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Dit project is erop gericht om erfgoedinstellingen en hun collecties en voorzieningen aan te sluiten op dat netwerk, zodat ze eraan bij kunnen dragen en ervan gebruik kunnen maken. We leveren handreikingen en stappenplannen op om instellingen hierbij te ondersteunen.

De aansluiting van instellingen gaat stapsgewijs: we werken via de schakel van succesvolle thematische netwerken als Netwerk Oorlogsbronnen, Netwerk Zuiderzeecollectie en de Beeldbank Nederlands-Indië. Gaandeweg doen we ook ervaring op met de praktische toepasbaarheid van de Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA 2.0).

Beoogde resultaten

  1. Handreiking: Stappenplan(nen) voor instellingen voor het aansluiten op het netwerk van erfgoedinformatie
  2. Handreiking: Blauwdruk architectuurplan
  3. Handreiking: vier voorbeeldscenario’s

Projectdeelnemers

  • RedBot
  • Netwerk Zuiderzeecollectie
  • Netwerk Oorlogsbronnen
  • Nationaal Museum voor Wereldculturen

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de stappenplannen of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top